باید به اسم ها معنا ببخشیم

همه ی نامهایی که خود را لایق آن می دانیم

یک گل سرخ با هر اسمی همان رایحه را دارد  

 


موضوعات مرتبط: دلنوشه های من

تاريخ : پنجشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۴ | 16:18 | نویسنده : برنا |

خسته ام از بی کسی 

خواهشافردا نگاهت را برایم پست کن 

این دلم کرده هوایت 

مهربان حال وهوایت را برایم پست کن 

تک درختی در کویرم 

ابر باران نگاهت را برایم پست کن 

عاشقی تنهاترینم 

یک نظر کن عاشقی هایت را برایم پست کن تاريخ : سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ | 0:28 | نویسنده : برنا |

دی شیخ با چراغ همی گشت دور شهر 

کز دیو و دد ملولم وانسانم آرزوستتاريخ : یکشنبه ۷ تیر۱۳۹۴ | 22:3 | نویسنده : برنا |

دل بی رخ یار خوش نباشد

بی سبزه بهار خوش نباشدتاريخ : شنبه ۶ تیر۱۳۹۴ | 23:2 | نویسنده : برنا |
با سلام به دوستان عزیز شرکت کننده در آزمون پایا

پاسخ سوال شما: علت سقوط سنگ به داخل تونل فرضی زمین نیروی گرانش زمین است که به سمت پایین وارد می شود ،برطبق قانون سوم نیوتن وجود نیروی گرانش عمومی بین هر دو جرم که جرم کوچکتر به طرف جرم بزرکتر کشیده می شود ،

وهر چه سنگ پایین تر میرود اثر گرانش کمتر شده وارامتر سقوط می کند شتاب کند شونده تا زمانی که به مرکز زمین می رسد 

اما در مرکز زمین وضعیت قدری متفاوت است. از آنجایی‌که زمین تقریبا کروی است، نیروهای گرانشی که سنگ را از هر طرف احاطه کرده، یکدیگر را خنثی می‌کنند. در مرکز زمین کشش مساوی از همه جهات وارد می‌شود. در آنجا کاملا بی‌وزن و در هوا شناور خواهد بود.

در مرکز زمین، نیروی گرانش تمام جرم زمین که در زیر قرار گرفته است، با شدت تمام سنگ را به سمت پایین می‌کشد. در همین حال جرم بالای زمین نیز نیرویی در جهت مخالف و به سمت بالا به سنگ  وارد می‌کند.

پس از اینکه چند متر بالا آمد، کشش خالصی که در زیر به وجود می اید نزدیک صفر است  احساسی نزدیک به بی‌وزنی خواهد داشت. اما هم‌زمان که بالا آمدن را ادامه می‌دهد، جرم کمتر و کمتری دربالا قرار خواهدبود، در حالی‌که جرم زیربیشتر و بیشتر می‌شود. در نتیجه نیروی کشش به سمت مرکز زمین بیشتر و بیشتر می‌شود و احساس بی‌وزنی  از بین می‌رود. در نتیجه وقتی به سطح زمین می‌رسد مجددا احساس سنگینی می‌کند.وبه داخل بر می گردد

واین حرکت نوسانی ادامه می یابد  و به طور خلاصه به علت وجود نیروی گرانش در کره زمین به داخل سقوط می کند وعلت اینکه در مرکز ساکن نمی ماند اثر نیروی متقابل گرانشی در هر لحظه مسیر است  در دوطرف این نیمکره است 

امیدوارم توانسته باشم مطلب را به شما برسانم تاريخ : سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ | 22:54 | نویسنده : برنا |

همیشه روز معلم که می رسد 

دلم  می گیرد ،

وبه یادم می اندازد زمان کوتاه ماندن را ......

وخاطرات چون  ابری بر آسمان قلبم سایه می اندازد ،

 تاريخ : دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 21:18 | نویسنده : برنا |

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن!

به رفتن که فکر می کنی،

اتفاقی می افتد که منصرف می شوی.

می خواهی بمانی،

رفتاری می بینی که انگار باید بروی.

و این بلاتکلیفی

خودش کلی جهنم استتاريخ : دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ | 21:13 | نویسنده : برنا |

اگر چشم داری به دیگر سرای   به نزد نبی ووصی گیر جای 

براین زادم وهم براین بگذرم       چنان دان که خاک پی حیدرم تاريخ : جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴ | 19:50 | نویسنده : برنا |

من معلم هستم

زندگی پشت نگاهم جاریست 

سرزمین کلمات تحت فرمان من است 

قصر پنهان من است.

قاصدگهای زبانم هر روز ،

سبزه ی نام خدا را به جهان می بخشد.

من معلم هستم 

گر چه بر گونه ی من،

سرخی سیلی صد درد درخشش دارد.

آخرین دغدغه هایم این است ،

نکند حرف مرا هیچ کس امروز نفهمید اصلا ؟

نکند حرفی ماند؟

 نکند مجهولی روی ,

رخساره تن سوخته تخته سیاه جا مانده است؟

من معلم هستم .

هر شب از آینه ها می پرسم :

به کدامین شیوه؟

وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس؟

بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق؟

غرق دریای تفکر بکنم؟

با تبسم یا اخم؟

با یکی بود و نبود؟

زیر یک طاق کبود؟

یا کلاغی که به خانه نرسید،قصه گویی بکنم؟

تک به تک یا با جمع؟

بدوم یا آرام؟

من معلم هستم .

نیمکت ها ،

نفس گرم قدمهای مرا می فهمند.

بالهای قلم و تخته سیاه ،

رمز پرواز مرا می دانند،

سیب ها،

دست مرا می خوانند،

من معلم هستم .

درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن ،

همگی مال من است .

من معلم هستم .....

 تاريخ : جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴ | 19:44 | نویسنده : برنا |

اگــــــر درد را احســــاس كـــردي 

**زنده اي **

امـــا اگـــر درد (ديگران) را احســـاس كردي

**انساني*

 تاريخ : جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴ | 19:41 | نویسنده : برنا |
نکات مهم در عدسيها

نکته ۱ -q در صورتی منفی است که تصوير مجازی باشد.

نکته ۲ -در عدسی همگرا تصوير در صورتی مجازی است که جسم در فاصله کانونی باشد.

نکته ۳ -در عدسی واگرا اگر جسم حقيقی باشد تصوير آن هميشه مجازی و کوچکتر است .

نکته ۴ -اگر تصوير مستقيم باشد ، مجازی نيز هست .

نکته ۵ -در عدسی همگرا ، اگر جسم در فاصله کانونی باشد تصوير آن مجازی ،بزرگتر و مستقيم است .

نکته ۶ - در عدسی همگرا ، اگر جسم بين f و 2f باشد تصوير آن حقيقی ، بزرگتر و معکوس است و خارج از 2f تشکيل می شود .

نکته ۷ - در عدسی همگرا ،اگر جسم روی 2f باشد تصوير آن حقيقی ، برابر جسم و معکوس است و زير 2f تشکيل می شود .

نکته ۸ - در عدسی همگرا ، اگر جسم خارج از 2f باشد تصوير آن حقيقی ،کوچکتر و معکوس است و بين f و 2f تشکيل می شود .

نکته ۹ -در عدسی واگرا ، در هر وضعيت جسم تصوير آن مجازی ، کوچکتر و مستقيم است و در فاصله کانونی می باشد .

نکته۱۰ - در رابطه توان عدسی f بايد بر حسب متر باشد و در اينصورت توان بر حسب ديوپتر خواهد بود. D=1/f نکته ۱۱ - عدسی همگرا دارای توان مثبت و عدسی واگرا توان منفی دارد .

نکته ۱۲ - اگر دو يا چند عدسی را به هم بچسبانيم ( عدسی مرکب )توان کل با مجموع توان های عدسيها برابر است . .... D=D1+D2

نکته ۱۳ - ميکروسکوپ و دوربين نجومی هر دو از دو عدسی همگرا تشکيل شده اند .

نکته ۱۴ - در ميکروسکوپ جسم بايد بين fو 2f عدسی شيئ قرار گيرد .

نکته ۱۵ - در ميکروسکوپ تصوير حقيقی جسم در فاصله کانونی عدسی چشمی تشکيل می شود و در آخر تصويری مجازی و معکوس نسبت به جسم و بسيار بزرگتر تشکيل می شود.

نکته ۱۶ - در دوربين نجومی فاصله دو عدسی چشمی و شيئ برابر مجموع فاصله کانونی دو عدسی است .يعنی کانونها بر هم منطبق هستند .

نکته ۱۷ - در رابطه بزرگنمايی اعداد هميشه مثبت هستند طول جسم /طول تصوير= m=q/p

نکته ۱۸ - اگر فقط يکی از سه کميت p , q , f معلوم باشد . ابتدا به کمک رابطه بزرگنمايی q را بر حسب p بدست آورده و با توجه به مجازی يا حقيقی بودن تصوير مقدار q را در رابطه اصلی قرار می دهيم.

نکته ۱۹ - فاصله کانونی عدسی همگرا مثبت و عدسی واگرا منفی است .

نکته ۲۰ - حالتهای تصوير در عدسی همگرا مانند آينه مقعر است .تاريخ : سه شنبه ۸ اردیبهشت۱۳۹۴ | 23:30 | نویسنده : برنا |تاريخ : چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ | 23:6 | نویسنده : برنا |
موقعیت تصویر در عدسی را برای حالت های مختلف بررسی نماییم. برای به دست آوردن موقعیت تصویر از دو پرتوی اصلی استفاده  می كنیم.

به مدل سازی زیر توجه كنید و موقعیت تصویر را در هر حالت به دقت مشاهده نمائید.

 

شئ : خارج از مركز

  تصویر : بین مركز و ‏كانون

   كوچكتر    وارون    حقیقی

محل و مشخصات تصویر در عدسی محدب

شئ : روی مركز

تصویر : روی مركز

هم اندازه    وارون    حقیقی

شئ : بین مركز و ‏كانون

تصویر : خارج از مركز

بزرگتر    وارون    حقیقی 

 

شئ : روی كانون

تصویر : تشكیل نمی شود ( واقع در بینهایت )  

شئ : بین عدسی و ‏كانون

تصویر : پشت عدسی

بزرگتر    مستقیم    مجازی

 

در صورتی كه فاصله شئ تا عدسی را با علامت ( p ) و فاصله تصویر تا عدسی را با علامت ( q ) و فاصله كانونی عدسی را با علامت ( f ) مشخص كنیم ، رابطه زیر بین این كمیت ها بر قرار است:

محل و مشخصات تصویر در عدسی محدب

در مدل سازی زیر فاصله كانونی عدسیcm  10 است. شما می توانید موقعیت شئ را تغییر دهید، برای این منظور روی object position تقه زده و آن را جابجا كنید.

به دقت به معادله عدسی توجه كنید.

 

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از دریافت کنید.

 

شما مشاهده می كنید اعداد فاصله q طوری متناظر با p تغییر می كند كه معادله عدسی همیشه برقرار باشد.

سوال :  شی در چه موقعیت هایی قرار گیردتا q مقدار منفی  داشته باشد؟

آیا معادله عدسی به نوع عدسی محدب (دوكاو، كاوتخت و هلالی كاو) بستگی دارد؟‌

برای پاسخ به این سوال بر روی (Bi_convex lens )‌تقه زده و حالت های مختلف را امتحان كنید.


 برای علاقمندان به دانستن بیشتر !

محل و مشخصات تصویر در عدسی محدب
 
در شكل فوق دو مثلث ABH و MNH با یكدیگر متشابه اند . از این تشابه تساوی (1) نتیجه می شود.
 (1) AB / MN =BH / NH

در این شكل دو مثلث GHF و MNF با یكدیگر متشابه اند . از این تشابه تساوی (2) نتیجه می شود.

(2) GH / MN =HF / NF

از آنجا كه AB = GH ، تساوی (2) به صورت زیر در می آید:

(3) AB / MN =HF / NF

با تركیب تساوی های (1) و (3) ، تساوی (4) حاصل می شود.

(4) BH / NH =HF / NF

قدم بعدی آن است كه به جای هر یك از چهار پاره خط شركت كننده در رابطه (4) ، مقدار آنها را بر حسب p (فاصله شئ تا عدسی) ، q (فاصله تصویر تا عدسی) وf (فاصله كانونی یا نصف شعاع عدسی) قرار دهیم.

با دقت در شكل و ناچیز فرض كردن اثر انحنای عدسی، چهار رابطه زیر به دست می آید:

BH = p

NH = q

HF = f

NF = NH -HF = q -f

بنابرین ، تساوی (4) به صورت زیر در می آید:

(p / q =  f / ( q -f

با ضرب طرفین و وسطین تساوی فوق ، تساوی زیر به دست می آید:

pq -pf = qf

با ساده كردن ، رابطه زیر به دست می آید:

pf + qf = pq

با تقسیم دو طرف این تساوی بر pqf ، تساوی مهم زیر به دست می آید:

محل و مشخصات تصویر در عدسی محدب


شما در بالا با چگونگی بدست آوردن معادله عدسی آشنا شدید. خوب است صحت این معادله را برای موقعیت های مختلف شی و مقادیر مختلف فاصله كنونی و ارتفاع شئ  بررسی كنیم.

به مدل سازی زیر توجه كنید.

در این مدل سازی شما می توانید با Object poeition موقعیت شی و با Focal lenght فاصله كانونی و با object height ارتفاع شئ و با Principle plane فاصله تیغه متوازی السطوح وسط عدسی را تغییر دهید.

سعی كنید هر كدام را جداگانه تغییر دهید و همزمان به صحت معادله عدسی توجه نمائید.

به نظر شما آیا فاصله تیغه متوازی السطوح وسط عدسی اثری در معادلات عدسی دارد؟

 

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

 

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانیتاريخ : چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ | 23:4 | نویسنده : برنا |

ایام پر فیض ماه رجب بر شما دوستان گرامی باد

امیدوارم  همگان از برکت این ماه استفاده کنیم

 

 

در آن زمان كه به شدت


احساس تنهايي مي كني

،
مطمئن باش كه يكي براي


ديدنت لحظه شماري مي كند.

 تاريخ : چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ | 22:57 | نویسنده : برنا |

 

گاهی "سـکوت " عَلامت رضایَــت نیست ...

شایـَد کسی دارَد خَفــه میشَــود ...

پُــشت سَنگینی یکــ بُغض...!

 


موضوعات مرتبط: ادبی ، دلنوشه های من

تاريخ : پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۹۲ | 23:30 | نویسنده : برنا |

انیمیشن ها و آزمایش های جالب مربوط به فصل نهم علوم هفتم

-انرژی های نو

نیروگاه آبی هیدرولیکی

انرژی جذر و مدی

انرژی موج دریا

انرژی باد

انرژی خورشیدی

انرژی زمین گرمایی

انرژی زیست توده

زیست توده

زیست توده اتانول 85


موضوعات مرتبط: فزیزک هفتم دوره اول متوسطه ، فیزیک دوره دبیرستان
برچسب‌ها: انیمیشن ها و آزمایش های جالب مربوط به فصل نهم علوم , اترژی های نو

تاريخ : دوشنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۲ | 20:35 | نویسنده : برنا |

چگونه یک سلول خورشیدی انرژی نور را به برق تولید می کند ؟


درادامه مطلب بخوانید

منبع از سایت :http://gob-kh-90.blogfa.com/

موضوعات مرتبط: فزیزک هفتم دوره اول متوسطه
برچسب‌ها: سلول خورشیدی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۲ | 23:5 | نویسنده : برنا |

درباره انرژی باد 


در ادامه مطلب بخوانید


موضوعات مرتبط: فزیزک هفتم دوره اول متوسطه
برچسب‌ها: درباره انرژی باد

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۲ | 22:50 | نویسنده : برنا |

سهم کشورها از منابع گازی


موضوعات مرتبط: فزیزک هفتم دوره اول متوسطه
برچسب‌ها: سهم کشورها از منابع گازی

تاريخ : سه شنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۲ | 22:46 | نویسنده : برنا |

محاسبه مزیت مکانیکی در قرقره های مرکب و ارشمیدس

برای آن که به مزیت های مکانیکی بالاتری دست یافت می توان دو یا چند قرقره ثابت و متحرک را با هم ترکیب کرد و یک قرقره مرکب به وجود آورد.

مزیت مکانیکی در قرقره مرکب با توجه به نوع بسته شدن قرقره ها تعیین می شود.در ادامه مطلب با طرز محاسبه مزیت مکانیکی در قرقره های مرکب آشنا می شوید.


منبع :از سایت آموزشی www.olumtaheri.blogfa.com


موضوعات مرتبط: فیزیک نهم دوره اول متوسط
برچسب‌ها: مزیت مکانیکی در قرقره های مرکب و ارشمیدس

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۲ | 22:35 | نویسنده : برنا |
ادامه متن" تولد ومرگ دانه برف"        3

...................................

-لحظه ای بعد صدای کولاک باد در کوهستان خفه شد.و زمین سفید پوش ،و نسیم اندک ........

دانه برف چشمهای خود را گشود .نگاهی به چپ،نگاهی به راست .....خدایا اینجا کجاست؟ از دور تک درختی سترون که زانوانش از پیری به زمین رسیده بود نمایان بودولی رد هیچ رهگذری نیست .گویی اینجا قرنهاست که رد ذی حیاتی از آن نگذشته است .آه چقدر درد ناک ......فکر نمی کرد که اصلا چنین جایی هم وجود داشته باشد.

یادش آمد که در رویا دیده بود که در دریا فرود آمده است و ماهی سیاه کوچولو با دیدن او به رقص در آمده بود.دیدن رقص ماهی نشاط و شادی را بر چهره اش نمایان کرد.

مادرش می گفت : هر وقت دانه برفی به روی آب میفتد ماهی سیاه کوچولو به رقص می افتد و او هم رقص ماهی را به چشم دیده بود //

در همین هنگام صدای پای آشنایی از دور رسید گویی قصد ندارد بدون دق الباب وارد خانه شود گوش داد صدا ضعیف بود .آمد کنار پنجره انتهای دشت را پایید . سر خود را بالا گرفت دید آسمان تار است ....آه خدایا باز هم باد .

باد به خروش آمد ه بود و فریاد خشمش  بر سینه ی دشت می نشست.

رجز می خواند و قهقهه می زد دانه برف گوشهایش را گرفت و چشمهایش را بست و خود را جمع و جور کرد .ناگهان نگاه تند باد او را به هوا برد .اما این بار دانه برف نمی ترسید، نمی لرزید چشمهای دریده باد برایش ترسناک نبود فکر می کرد با آواز تند باد رقص می کند .ولی شایداین رقص ، رقص مرگ باشد .

شادتر از هر لحظه ای سبکبال تر از هر زمانی دوباره پرواز کرد . بالا رفت و بالا.

از آن بالاها از تک درخت پیر که گویی همواره می خواهد به سجده برود خدا حافظی کرد.دانه برف دیگر در اندیشه سرنوشت نامعلوم خود نبود خودش را به باد سپرده بود که هر جا ماموریتش داده اند اورا ببرد .

می خواست بخوابد تا بار دیگر رقص ماهی کوچک را در آب ببیند چشمانش را بست ولی طولی نکشید که باد اورا به صخره بزرگی از کوه زد دانه برف افتاد و غلتید .هر لحظه پایین تر می آمد سرانجام در پایین با پیکره ای ضرب دیده افتاد دیگر فکر این را نمی کرد که مگر باد هم این همه بی رحم است؟به ماهی سیاه کوچولو فکر کرد و آرام آرام اشکهایش را بر گونه های سرخش روانه کرد . زانوی غم در بغل گرفت .و زد زیر گریه .

ابرها باز شدند . خورشید آرام و آهسته اولین سلامش را  به دانه برف داد.اما او آنقدر گریه کرده بود که تمام وجودش اشک شده بود و بس.

خورشید بالاتر آمد .چشمانش را خیره کرد اما دیگر دانه برفی نبود .هر چه نگاه کرد دانه برف را نیافت فقط چند قطره اشک بردامان کوهستان ریخته شده بود .

پایانتاريخ : چهارشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۲ | 15:9 | نویسنده : برنا |

ادامه پست تولد دانه برف                 2

..................................

- باد خشمناک دانه برف را به هوا برد و دوباره رهایش کردو دانه برف چشم خود را گشود.در همان لحظه اول باد را شناخت . 

طبیعت عنان را به باد داده بود باد می خروشید و می رفت.رجز می خواند.قهقهه می کشید .برف بی چاره که سردی و گرمی دنیا را نچشیده بود از دهن دره های باد می ترسید ومی لرزید و با گوشه چشمانش به باد می نگریست.فکر می کرد که تا چند لحظه دیگر باید کجا باشد آیا به زمین صافی خواهد آمد ؟ آیا بعد از مدتی به آبهای جوی خیابان می رود؟آیا به دریا می رود؟آیا باید در اوج قلل کوهستانهای آن سوی دنیا تنهای تنها بماند؟ آیا در قعر دره های سر به حضیض کشیده ی قطب به صورت توده های منجمد یخچالی مدفون شود؟ضربه های باد دانه برف را از این خیالات مبهم بیرون آورد. دانه برف خسته به بالش خشن باد تکیه داده و همینطور به خواب رفت.

ادامه داستان در پست بعدی


موضوعات مرتبط: متفرقه ، دلنوشه های من
برچسب‌ها: ادامه پست تولد دانه برف

تاريخ : سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ | 23:1 | نویسنده : برنا |
آیا در باره چهار چهار چله ها میدانید؟

این اصطلاح برای زمانهای گذشته بود  .در واقع از اول دی تا ده روز از ماه بهمن را چله بزرگه می گفتند و تا آخر بهمن را چله کوچکه می گفتند که در واقع بیست روز است . در چله بزرگه سرماو سوز وبرف .ودر چله کوچیکه می گفتند زمین نفس می کشه و برف ها آب می شه . 

چهار روز آخر چله بزرگ و چهارروز اول چله کوچک را چهار چهار چله ها می گفتند و اوج برف و سرما ست

این مطلب را برای  این نوشتم که امسال واقعا چهار چهار چله درست عمل کرده.


موضوعات مرتبط: متفرقه
برچسب‌ها: چهار چهار چله

تاريخ : سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ | 22:43 | نویسنده : برنا |
دانه برف

تولدومرگ یک دانه  برف                    1

آیا تا کنون به زندگی کوتاه یک دانه برف اندیشیده اید؟؟

دانه برف از زمانی که متولد می شود تا زمانی که نابود می شود زمان برایش معنا و مفهومی زیاد دارد.

به نظر شما رویای زندگی او چیست؟و این زمان اندک را .....................

-باد به خروش آمدو فریاد خشمش در سینه کوهستان پیچید.

نعره های دهشتزای این کوهستان که پژواک فریادهای باداست. بر گوش ابر رهگذر طنین تحول و تطور را می اندازد.

شدت نسبی و هارمونیک ها (هماهنگ ها)و تعداد آنهاهم ................

ابر به تلاطم می افتد....ابر منبسط شد ،منقبض شد . گاهی در فشار ،گاهی در آسایش و.....دما پایین آمد .هوا سردتر شد .و باز هم سردتر و دما خیلی پایین تر از دمای بحرانی.........وابر باز هم در فشار و ناگهان قطرات بخار آلود خود را در فضای سرد محیط تبدیل به دانه برف کرد .

و دانه برف متولد شد" 

شما تصور می کنید چه سرنوشتی برایش رقم می خورد؟

یعنی دوست دارید چه سرنوشتی برایش رقم بخورد؟

ادامه در پست بعدی


موضوعات مرتبط: ادبی ، متفرقه
برچسب‌ها: تولدومرگ یک دانه برف

تاريخ : سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ | 19:50 | نویسنده : برنا |

   بعضی اوقات یک دانش آموز حرفی می زند که آدم رو به فکر و تحلیل در مورد خودش وادار می کند 

مثل امروز که ضمن گفتگوی کلاسی یکی از بچه ها گفت که شما معلم ها آدم هایی با شخصیت پیچیده هستید.فکرکنم که منظورش این بود که  کار ها و تصمیماتی می گیرید که نمی شه شناخت یا پیش بینی کرد.

نمی دونم شاید بعضی وقتها کارهامون این طوری باشه ولی مطمئنم که من خیلی شفاف و صادق با همه بچه  ها برخورد می کنم.

اصولا همه آنها را دوست دارم حتی بد اخلاق ترین شون رو و حتی درس نخوان ترین شون رو .

یعنی چطور بگم من واقعا عاشق شون هستم.

البته پیچیده بودن شخصیت انسان ها یک ویژگی حتمی همه انسان هاست و خود دانش آموزان هم از این قاعده مستثناء نیستند.

مثلا مهدیه امروز باآن اشک ریختن های آرامش در کلاس و اون نگاه غمناکی که خیره کرده بود رو زمین چنان منقلبم کرده بود که خودش فهمید که چه حالی در کلاس داشتم.ومن البته نمی تونستم هیچ کاری براش انجام بدم و برای حل مشکلاتش هیچ کمکی بهش بکنم .ومن فقط مستاصل شده بودم و ..............................

 ومن هم البته با این شخصیت های پیچیده و دوست داشتنی بد جوری 

مانوس و وابسته هستم.

حرف ها و شادی هاشون برام مثل عسل شیرین است.و غم هاشون درد من.تاريخ : سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ | 22:40 | نویسنده : برنا |

من رابه غیر عشق به نامی صدا نکن"

غم را دوباره وارد این ماجرا نکن"

من دست شسته ام از غرورم برای تو"

افتاده ام چو قطره شبنم به پای تو"

تاريخ : یکشنبه ۶ بهمن۱۳۹۲ | 22:31 | نویسنده : برنا |
تاريخ : شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ | 23:19 | نویسنده : برنا |


سطح شیب داری است که دور یک میله پیچیده شده است.مزیت مکانیکی کامل پیچ


به هر بر آمدگی پیچ یک دنده می گویند.

فاصله ی دو برآمدگی یا دو فرو رفتگی پیچ را .......


موضوعات مرتبط: فیزیک نهم دوره اول متوسط
برچسب‌ها: پیچ

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ | 22:59 | نویسنده : برنا |

نسل جدید اینترنت بی سیمدانشمندان انگلیسی نسل جدید اینترنت بی‌سیم را با عنوان Li-Fi ساخته‌اند که می‌تواند داده‌ها را با استفاده از نور مرئی انتقال دهد.

نسل بعدی اینترنت بی سیم می تواند از لامپ های حبابی (LED) به جای پهنای باند استفاده و سرعت انتقال داده ها را تا ۲۵۰ برابر سریع تر کند. به گفته دانشمندان سرعت انتقال داده در این نوع اینترنت بی سیم ۱۰ گیگابیت بر ثانیه است.

سریع ترین سرعت انتقال داده که تاکنون گزارش شده سه گیگابیت بر ثانیه است که توسط موسسه هاینریش هرتز فرانهوفر آلمان و در اوایل امسال به دست آمد.

محققان چینی نیز به تازگی ادعا کرده که اتصالی با سرعت ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه تولید کرده اند. اما برخی کارشناسان در درست بودن این ادعا شک دارند.

بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات اصطلاح (Li-Fi) که نخستین بار توسط پروفسور هارالدهاس از دانشگاه ادینبورگ ابداع شده به عنوان ارتباطات نور مرئی (VLC) شناخته می شود. بسیاری از کارشناسان ادعا می کنند که این نوع ارتباطات (Li-Fi) در آینده می تواند هزینه های خود را کاهش دهد و در مقایسه با اینترنت بی سیم (Wi-Fi) بهره وری بالاتری داشته باشد.
تاريخ : چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ | 20:15 | نویسنده : برنا |

ای سفر کرده بیا 

بی توگلبوته های عمرم پژمرد

بی توجانم فرسود

تک چراغ شب بختم افسرد

ای سفر کرده ،سفرکرده،سفرکرده بیا

دل من رفته به دست

چشم من مانده به راه

..............

هرشب مهتابی

ماه ،در دیده ی من فانوسیست

که سر راه تومی آید باز

به امیدی که بیایی شاید

....

ای سفر کرده بیا

بی تو من هستم ومن .

منم و تنهایی،

بی تودر خلوت دنیای سکوت

می کشد بر در ودیوار دلم 

دست نقاش خیال

طرح زیبای تورا.

ای سفر کرده بیا 

ای سفر کرده بیا 


موضوعات مرتبط: ادبی
برچسب‌ها: ای سفر کرده بیا

تاريخ : چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ | 19:31 | نویسنده : برنا |