اندیشمندان جوان
موضوعات مختلف پیرامون علوم تجربی و فیزیک 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
با سلام به دوستان عزیز شرکت کننده در آزمون پایا

پاسخ سوال شما: علت سقوط سنگ به داخل تونل فرضی زمین نیروی گرانش زمین است که به سمت پایین وارد می شود ،برطبق قانون سوم نیوتن وجود نیروی گرانش عمومی بین هر دو جرم که جرم کوچکتر به طرف جرم بزرکتر کشیده می شود ،

وهر چه سنگ پایین تر میرود اثر گرانش کمتر شده وارامتر سقوط می کند شتاب کند شونده تا زمانی که به مرکز زمین می رسد 

اما در مرکز زمین وضعیت قدری متفاوت است. از آنجایی‌که زمین تقریبا کروی است، نیروهای گرانشی که سنگ را از هر طرف احاطه کرده، یکدیگر را خنثی می‌کنند. در مرکز زمین کشش مساوی از همه جهات وارد می‌شود. در آنجا کاملا بی‌وزن و در هوا شناور خواهد بود.

در مرکز زمین، نیروی گرانش تمام جرم زمین که در زیر قرار گرفته است، با شدت تمام سنگ را به سمت پایین می‌کشد. در همین حال جرم بالای زمین نیز نیرویی در جهت مخالف و به سمت بالا به سنگ  وارد می‌کند.

پس از اینکه چند متر بالا آمد، کشش خالصی که در زیر به وجود می اید نزدیک صفر است  احساسی نزدیک به بی‌وزنی خواهد داشت. اما هم‌زمان که بالا آمدن را ادامه می‌دهد، جرم کمتر و کمتری دربالا قرار خواهدبود، در حالی‌که جرم زیربیشتر و بیشتر می‌شود. در نتیجه نیروی کشش به سمت مرکز زمین بیشتر و بیشتر می‌شود و احساس بی‌وزنی  از بین می‌رود. در نتیجه وقتی به سطح زمین می‌رسد مجددا احساس سنگینی می‌کند.وبه داخل بر می گردد

واین حرکت نوسانی ادامه می یابد  و به طور خلاصه به علت وجود نیروی گرانش در کره زمین به داخل سقوط می کند وعلت اینکه در مرکز ساکن نمی ماند اثر نیروی متقابل گرانشی در هر لحظه مسیر است  در دوطرف این نیمکره است 

امیدوارم توانسته باشم مطلب را به شما برسانم 


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 22:54 ] [ برنا ]

همیشه روز معلم که می رسد 

دلم  می گیرد ،

وبه یادم می اندازد زمان کوتاه ماندن را ......

وخاطرات چون  ابری بر آسمان قلبم سایه می اندازد ،

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 21:18 ] [ برنا ]

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن!

به رفتن که فکر می کنی،

اتفاقی می افتد که منصرف می شوی.

می خواهی بمانی،

رفتاری می بینی که انگار باید بروی.

و این بلاتکلیفی

خودش کلی جهنم است


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 21:13 ] [ برنا ]

اگر چشم داری به دیگر سرای   به نزد نبی ووصی گیر جای 

براین زادم وهم براین بگذرم       چنان دان که خاک پی حیدرم 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 19:50 ] [ برنا ]

من معلم هستم

زندگی پشت نگاهم جاریست 

سرزمین کلمات تحت فرمان من است 

قصر پنهان من است.

قاصدگهای زبانم هر روز ،

سبزه ی نام خدا را به جهان می بخشد.

من معلم هستم 

گر چه بر گونه ی من،

سرخی سیلی صد درد درخشش دارد.

آخرین دغدغه هایم این است ،

نکند حرف مرا هیچ کس امروز نفهمید اصلا ؟

نکند حرفی ماند؟

 نکند مجهولی روی ,

رخساره تن سوخته تخته سیاه جا مانده است؟

من معلم هستم .

هر شب از آینه ها می پرسم :

به کدامین شیوه؟

وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس؟

بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق؟

غرق دریای تفکر بکنم؟

با تبسم یا اخم؟

با یکی بود و نبود؟

زیر یک طاق کبود؟

یا کلاغی که به خانه نرسید،قصه گویی بکنم؟

تک به تک یا با جمع؟

بدوم یا آرام؟

من معلم هستم .

نیمکت ها ،

نفس گرم قدمهای مرا می فهمند.

بالهای قلم و تخته سیاه ،

رمز پرواز مرا می دانند،

سیب ها،

دست مرا می خوانند،

من معلم هستم .

درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن ،

همگی مال من است .

من معلم هستم .....

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 19:44 ] [ برنا ]

اگــــــر درد را احســــاس كـــردي 

**زنده اي **

امـــا اگـــر درد (ديگران) را احســـاس كردي

**انساني*

 

[ جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 19:41 ] [ برنا ]
نکات مهم در عدسيها

نکته ۱ -q در صورتی منفی است که تصوير مجازی باشد.

نکته ۲ -در عدسی همگرا تصوير در صورتی مجازی است که جسم در فاصله کانونی باشد.

نکته ۳ -در عدسی واگرا اگر جسم حقيقی باشد تصوير آن هميشه مجازی و کوچکتر است .

نکته ۴ -اگر تصوير مستقيم باشد ، مجازی نيز هست .

نکته ۵ -در عدسی همگرا ، اگر جسم در فاصله کانونی باشد تصوير آن مجازی ،بزرگتر و مستقيم است .

نکته ۶ - در عدسی همگرا ، اگر جسم بين f و 2f باشد تصوير آن حقيقی ، بزرگتر و معکوس است و خارج از 2f تشکيل می شود .

نکته ۷ - در عدسی همگرا ،اگر جسم روی 2f باشد تصوير آن حقيقی ، برابر جسم و معکوس است و زير 2f تشکيل می شود .

نکته ۸ - در عدسی همگرا ، اگر جسم خارج از 2f باشد تصوير آن حقيقی ،کوچکتر و معکوس است و بين f و 2f تشکيل می شود .

نکته ۹ -در عدسی واگرا ، در هر وضعيت جسم تصوير آن مجازی ، کوچکتر و مستقيم است و در فاصله کانونی می باشد .

نکته۱۰ - در رابطه توان عدسی f بايد بر حسب متر باشد و در اينصورت توان بر حسب ديوپتر خواهد بود. D=1/f نکته ۱۱ - عدسی همگرا دارای توان مثبت و عدسی واگرا توان منفی دارد .

نکته ۱۲ - اگر دو يا چند عدسی را به هم بچسبانيم ( عدسی مرکب )توان کل با مجموع توان های عدسيها برابر است . .... D=D1+D2

نکته ۱۳ - ميکروسکوپ و دوربين نجومی هر دو از دو عدسی همگرا تشکيل شده اند .

نکته ۱۴ - در ميکروسکوپ جسم بايد بين fو 2f عدسی شيئ قرار گيرد .

نکته ۱۵ - در ميکروسکوپ تصوير حقيقی جسم در فاصله کانونی عدسی چشمی تشکيل می شود و در آخر تصويری مجازی و معکوس نسبت به جسم و بسيار بزرگتر تشکيل می شود.

نکته ۱۶ - در دوربين نجومی فاصله دو عدسی چشمی و شيئ برابر مجموع فاصله کانونی دو عدسی است .يعنی کانونها بر هم منطبق هستند .

نکته ۱۷ - در رابطه بزرگنمايی اعداد هميشه مثبت هستند طول جسم /طول تصوير= m=q/p

نکته ۱۸ - اگر فقط يکی از سه کميت p , q , f معلوم باشد . ابتدا به کمک رابطه بزرگنمايی q را بر حسب p بدست آورده و با توجه به مجازی يا حقيقی بودن تصوير مقدار q را در رابطه اصلی قرار می دهيم.

نکته ۱۹ - فاصله کانونی عدسی همگرا مثبت و عدسی واگرا منفی است .

نکته ۲۰ - حالتهای تصوير در عدسی همگرا مانند آينه مقعر است .


موضوعات مرتبط: علوم دور ه اول متوسطه پایه هشتم، فیزیک دوره دبیرستان
[ سه شنبه ۸ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 23:30 ] [ برنا ]
[ چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 23:6 ] [ برنا ]
موقعیت تصویر در عدسی را برای حالت های مختلف بررسی نماییم. برای به دست آوردن موقعیت تصویر از دو پرتوی اصلی استفاده  می كنیم.

به مدل سازی زیر توجه كنید و موقعیت تصویر را در هر حالت به دقت مشاهده نمائید.

 

شئ : خارج از مركز

  تصویر : بین مركز و ‏كانون

   كوچكتر    وارون    حقیقی

محل و مشخصات تصویر در عدسی محدب

شئ : روی مركز

تصویر : روی مركز

هم اندازه    وارون    حقیقی

شئ : بین مركز و ‏كانون

تصویر : خارج از مركز

بزرگتر    وارون    حقیقی 

 

شئ : روی كانون

تصویر : تشكیل نمی شود ( واقع در بینهایت )  

شئ : بین عدسی و ‏كانون

تصویر : پشت عدسی

بزرگتر    مستقیم    مجازی

 

در صورتی كه فاصله شئ تا عدسی را با علامت ( p ) و فاصله تصویر تا عدسی را با علامت ( q ) و فاصله كانونی عدسی را با علامت ( f ) مشخص كنیم ، رابطه زیر بین این كمیت ها بر قرار است:

محل و مشخصات تصویر در عدسی محدب

در مدل سازی زیر فاصله كانونی عدسیcm  10 است. شما می توانید موقعیت شئ را تغییر دهید، برای این منظور روی object position تقه زده و آن را جابجا كنید.

به دقت به معادله عدسی توجه كنید.

 

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از دریافت کنید.

 

شما مشاهده می كنید اعداد فاصله q طوری متناظر با p تغییر می كند كه معادله عدسی همیشه برقرار باشد.

سوال :  شی در چه موقعیت هایی قرار گیردتا q مقدار منفی  داشته باشد؟

آیا معادله عدسی به نوع عدسی محدب (دوكاو، كاوتخت و هلالی كاو) بستگی دارد؟‌

برای پاسخ به این سوال بر روی (Bi_convex lens )‌تقه زده و حالت های مختلف را امتحان كنید.


 برای علاقمندان به دانستن بیشتر !

محل و مشخصات تصویر در عدسی محدب
 
در شكل فوق دو مثلث ABH و MNH با یكدیگر متشابه اند . از این تشابه تساوی (1) نتیجه می شود.
 (1) AB / MN =BH / NH

در این شكل دو مثلث GHF و MNF با یكدیگر متشابه اند . از این تشابه تساوی (2) نتیجه می شود.

(2) GH / MN =HF / NF

از آنجا كه AB = GH ، تساوی (2) به صورت زیر در می آید:

(3) AB / MN =HF / NF

با تركیب تساوی های (1) و (3) ، تساوی (4) حاصل می شود.

(4) BH / NH =HF / NF

قدم بعدی آن است كه به جای هر یك از چهار پاره خط شركت كننده در رابطه (4) ، مقدار آنها را بر حسب p (فاصله شئ تا عدسی) ، q (فاصله تصویر تا عدسی) وf (فاصله كانونی یا نصف شعاع عدسی) قرار دهیم.

با دقت در شكل و ناچیز فرض كردن اثر انحنای عدسی، چهار رابطه زیر به دست می آید:

BH = p

NH = q

HF = f

NF = NH -HF = q -f

بنابرین ، تساوی (4) به صورت زیر در می آید:

(p / q =  f / ( q -f

با ضرب طرفین و وسطین تساوی فوق ، تساوی زیر به دست می آید:

pq -pf = qf

با ساده كردن ، رابطه زیر به دست می آید:

pf + qf = pq

با تقسیم دو طرف این تساوی بر pqf ، تساوی مهم زیر به دست می آید:

محل و مشخصات تصویر در عدسی محدب


شما در بالا با چگونگی بدست آوردن معادله عدسی آشنا شدید. خوب است صحت این معادله را برای موقعیت های مختلف شی و مقادیر مختلف فاصله كنونی و ارتفاع شئ  بررسی كنیم.

به مدل سازی زیر توجه كنید.

در این مدل سازی شما می توانید با Object poeition موقعیت شی و با Focal lenght فاصله كانونی و با object height ارتفاع شئ و با Principle plane فاصله تیغه متوازی السطوح وسط عدسی را تغییر دهید.

سعی كنید هر كدام را جداگانه تغییر دهید و همزمان به صحت معادله عدسی توجه نمائید.

به نظر شما آیا فاصله تیغه متوازی السطوح وسط عدسی اثری در معادلات عدسی دارد؟

 

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

 

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 23:4 ] [ برنا ]

ایام پر فیض ماه رجب بر شما دوستان گرامی باد

امیدوارم  همگان از برکت این ماه استفاده کنیم

 

 

در آن زمان كه به شدت


احساس تنهايي مي كني

،
مطمئن باش كه يكي براي


ديدنت لحظه شماري مي كند.

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 22:57 ] [ برنا ]
پاسخ مجدد ومهم به یک سوال پرتکرار دانش آموزان 

معمولا یک رنگین کمان کامل دو کمان اصلی و ثانویه دارد. کمان اصلی پررنگ‌تر و درخشان‌تر از کمان ثانویه است. در رنگین کمان اصلی ترتیب قرار گرفتن رنگ‌ها از بالا به پایین عبارت است از: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش.

ترتیب قرار گرفتن رنگ‌ها در کمان ثانویه عکس کمان اصلی است؛ یعنی بنفش بالاترین و قرمز پایین‌ترین رنگ است. کمان ثانویه بالای کمان اصلی شکل می‌گیرد. در واقع این کمان در اثر شکسته شدن مجدّد پرتوهای نور به وجود می‌آید. 


موضوعات مرتبط: علوم دور ه اول متوسطه پایه هشتم، فیزیک دوره دبیرستان
[ دوشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 19:58 ] [ برنا ]

پاسخ به سوالات درمورد رنگین کمان

akairan

چه چیزی رنگها را در رنگین کمان ایجاد می کند؟

توضیح سُنِّتی رنگین کمان بیان می داشت که رنگین کمان متشکل از 7 رنگ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش می باشد اما در حقیقت رنگین کمان طیف پیوسته ای از تمامی رنگها را از بنفش تا قرمز در گستره ی دید انسان قرار می دهد. رنگهای رنگین کمان ناشی از دو واقعیت اساسی است:

1.زمانیکه رنگهای نور خورشید با یکدیگر ترکیب می گردند سفید به نظر می رسند. این خاصیت نور خورشید نخستین بار توسط سِر آیزاک نیوتن  در سال 1666 تشریح گردید. 2.نور رنگهای مختلف زمانیکه از یک حائل مانند هوا به محیط دیگری مانند آب یا شیشه عبور می کنند به میزان متفاوتی انتشار می یابند. دکارت و ویلبرورد  محاسبه کرده بودند که نور چگونه زمانیکه از یک محیط به محیط دیگری که چگالی متفاوتی دارد گذر می کند خم یا پراکنده می شود. (مانند گذر نور از هوا به محیط آب) زمانیکه مسیر پرتو نور درون قطره ی آب را برای نورهای قرمز و آبی بررسی می کنیم در می یابیم زاویه ی انحراف برای این دو رنگ متفاوت است . زیرا نور آبی بیش از نور قرمز خمیده و پراکنده می شود. این موضوع نشان می دهد زمانی که رنگین کمان و رنگهای آن  را مشاهده می کنیم به نوری نگاه کرده ایم  که از قطرات مختلف آب  پراکنده و بازتابیده شده است. برخی با زاویه 42 درجه دیده می شوند برخی با زاویه 40 درجه و برخی مابین این دو زاویه. رنگین کمان متشکل از دو رنگ اغلب پهنایی برابر با 2 درجه دارد (در حدود چهار مرتبه بزرگتر از اندازه زاویه ای ماه کامل) . توجه نمایید که با وجود اینکه نور آبی بیش از نور قرمز در یک قطره ی باران پراکنده می شود ما نور آبی را در قسمت داخلی تر رنگین کمان مشاهده می نماییم زیرا ما از زاویه ی دید متفاوت کوچکتر از 40 درجه برای نور آبی نگاه می کنیم.

خالص بودن رنگهای رنگین کمان به اندازه قطرات باران بستگی دارد. قطرات درشت (در حدود قُطرهای چند میلیمتری) رنگین کمانهای روشن می دهند با رنگهای تفکیک شده و زیبا. قطرات ریز باران (در حدود قطرهای 0.1 میلیمتر) رنگین کمانهایی با رنگهای در هم پوشانیده شده  ایجاد  می نماید و اغلب نزدیک به رنگ سفید و شفاف دیده می شوند. به یاد آورید تئوری های رنگین کمان را  که قطرات باران را کروی فرض می کردند؛هرگز یک سایز برای قطرات باران وجود ندارد بلکه قطرات باران متشکل از ابعاد و اندازه های گوناگون می باشند. این امر منجر به ایجاد رنگین کمان مرکّب می شود . عموماً قطرات باران به شعاع 0.5 سانتی متر نمی رسند مگر در اثر برخورد با سایر قطرات. البته گاهی قطرات تا حد چند میلیمتر بزرگتر از آنچه بودند خواهند شد خصوصاً در بارانهای طوفانی.

اگر شما به قدر کافی شجاع باشید در مدت ریزش باران در  طوفان و رعد و برق به بالا نگاه کنید . ممکن است به چشمان و یا عینک شما آسیب برسد. با این حال کشنده نیست! شما مشاهده خواهید نمود که قطرات باران به هم پیچیده و نوسانی فرو می ریزند.امتداد سطح باران اگر هیچ نیروی دیگری بر آن اثر نکند به صورت کروی فرض می شود اما زمانی که قطره باران  در هوا سقوط می کند نیروی کششی سبب تغییر شکل آن می گردد و آن را به صورت مسطّح در می آورد. میزان تغییر شکل می تواند در تونل باد بر روی یک قطره ی مُعلّق آزمایش و مدلسازی شود. قطرات آب با شعاع کمتر از 140 میکرون کروی باقی می مانند ولی زمانیکه ابعاد قطره افزایش می یابد، مسطح شدن قطره قابل توجه می شود. برای قطرات با شعاع نزدیک به 140 میکرون نسبت ارتفاع به عرض 0.85 خواهد بود. این مسطح شدن برای قطرات بزرگتر بیشتر خواهد بود

چه چیزی سبب ایجاد رنگین کمان دوتایی می شود؟

در توضیح چگونگی تشکیل رنگین کمان اول بیان کردیم که قسمت اعظم پرتوی ورودی به قطره باران که هنگام ورود به قطره، شکست خورده، درون قطره یک بار بازتاب داخلی می کند و سپس با شکست مجدد از سطح قطره با زاویه ی انحراف بین 40 تا 42 درجه خارج

می شود. اما بخش کمتری از پرتو می تواند بجای خارج شدن از قطره مجددا" درون آن بازتاب نماید و سپس با برخورد به سطح قطره از آن خارج شود. یعنی پس از اینکه هنگام ورود به قطره شکست خورد دو بار در آن بازتاب داخلی نماید و سپس از آن خارج گردد، در این صورت زاویه ی انحراف نورهای خروجی نسبت به پرتو اولیه ی ورودی تقریبا" بین 51 درجه تا 54 درجه خواهد بود . این پرتوهای خروجی، رنگین کمان دیگری را ایجاد می کنند که نسبت به رنگین کمان اول کم نور تر است زیرا بخش کمتری از نور ورودی به قطره در تشکیل آن سهیم هستند . ترتیب رنگهای رنگین کمان دوم بر عکس رنگین کمان اول است .به عبارت دیگر در این رنگین کمان رنگ بنفش بالاترین رنگ (با انحراف ۵۴ درجه ) و رنگ قرمز پایین ترین رنگ( با انحراف ۵۱ درجه) می باشد.

چرا فضای بین دو رنگین کمان تاریک تر از بقیه ی نقاط  محیط است؟

بیشتر نور خروجی از قطره های باران که رنگین کمان اول را می سازند با زاویه های انحراف40 تا 42 درجه و باقی مانده ی نور نیز در رنگین کمان دوم با زاویه انحراف 51 تا 54 از قطرات باران خارج و به چشم ما می رسند بنا برین نوری که با زوایای دیگری از قطرات خارج شود بسیار اندک است و موجب می شود فاصله ی بین دو رنگین کمان یک باند تاریک قرار می گیرد و این فضا تاریک تر از سایر نقاط محیط دیده می شود. 


موضوعات مرتبط: علوم دور ه اول متوسطه پایه هشتم، فیزیک دوره دبیرستان
[ دوشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 19:51 ] [ برنا ]

رنگین کمان

در سراسر تاریخ، بشر همیشه شیفته رنگین کمان بوده است. رنگین کمان قوسی شکل با رنگ های مختلف، همیشه موضوع آوازها، شعرها، داستان ها و اسطوره ها بوده است.

برای کشف راز رنگین کمان اول باید کشف کنیم که آب و نور چگونه با هم کار می کنند تا یک کار هنری به نام رنگین کمان به وجود آورند.

رنگین کمان ها نور هستند. شما نمی توانید آنها را لمس کنید و نمی توانید به پشت آنها برسید. آنها تنها در چشم  های ما به وجود می آیند و گاهی هم در عکس هایی که آدم ها از آنها می گیرند وجود دارند.

نور یا به ویژه نور قابل مشاهده، همه رنگ هایی که ما می توانیم ببینیم را دارد. رنگ های بنفش و آبی در یک انتهای طیف و نارنجی ها و قرمزها در انتهای دیگر طیف هستند. یک رنگین کمان نور قابل مشاهده ای است که به هفت رنگی که ما می بینیم شکسته شده. این هفت رنگ عبارتند از: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، آبی نیلی و بنفش.

باید سه چیز اتفاق بیفتد تا ما رنگ های یک رنگین کمان را ببینیم. اول این که خورشید باید بدرخشد. دومخورشید پشت سر ما باشد و سوم این که باید قطرات آب در هوا، در جلوی ما باشد.

به این ترتیب نور خورشید به قطرات آب می تابد، قطرات آب که مثل منشور ریزی عمل می کنند نور را خم می کنند یا می شکنند و به رنگ هایش تجزیه می کنند.

در واقع شعاع های نور دو بار خم می شود. یک بار هنگامی که شعاع های نور وارد قطرات آب می شوند خم می شوند. سپس در پشت قطرات منعکس می شوند و دوباره خم می شوند.

این در شرایطی است که قطرات آب وجود دارد.

هر قطره تنها یک رنگ نور را منعکس می کند. بنابراین باید قطرات آب خیلی زیادی وجود داشته باشد تا یک رنگین کمان کامل تشکیل شود. شما واضح ترین رنگین کمان ها را موقعی می بینید که قطرات آب بزرگ هستند که معمولاً درست بعد از یک رگبار باران است.

چرا رنگین کمان ها گرد هستند؟

Imageرنگین کمان ها گرد هستند. چون موقعی که یک قطره باران نور را خم می کند، نور از قطره باران در زاویه 40 تا 42 درجه نسبت به زاویه ای که وارد قطره باران شده، خارج می شود.

بنفش ها و آبی ها در زاویه 40 درجه خم می شوند و نارنجی ها و قرمزها در زاویه 42 درجه خم می شوند. در نتیجه تنها ستون های نوری که شما می بینید از قطرات بارانی هستند که 40 تا 42 درجه از سایه سر شما دور هستند. این به رنگین کمان ظاهر قوسی شکل می دهد.

رنگین کمان ها پایانی ندارند. معمولاً دایره کامل آنها را نمی بینیم. چون که خط افق زمین در مسیر قرار می گیرد.

اما اگر خورشید در آسمان خیلی پایین باشد، یا درست قبل از غروب خورشید یا درست بعد از طلوع خورشید، ما می توانیم نیمی از یک دایره را ببینیم. هرچه خورشید در آسمان بالاتر باشد ما میزان کمتری از رنگین کمان را می بینیم.

تنها راه برای این که یک دایره کامل رنگین کمان را در آسمان ببینیم این است که بالای قطرات باران باشیم و خورشید در پشت ما باشد. به این ترتیب به عنوان مثال باید از یک هواپیما به قطرات نگاه کنیم.

رنگین کمان ها:

-یک رنگین کمان نور قابل مشاهده ای است که به هفت رنگ شکسته شده که عبارتند از: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش. رنگین کمان ها همیشه یک شکل دارند. یعنی همیشه قرمز در سر و بنفش در کف رنگین کمان است.

-برای دیدن دایره کامل رنگین کمان، شما می توانید از یک شیلنگ آب استفاده کنید و در حالی که خورشید در پشت شما می تابد، آب را در زاویه پایین چشم هایتان در حالی که در سایه شما پنهان شده به شکل اسپری بپاشید.


موضوعات مرتبط: علوم دور ه اول متوسطه پایه هشتم، فیزیک دوره دبیرستان
[ دوشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 19:40 ] [ برنا ]
درود بر همه دانش آموزان  زیرک و تیزهوشم 
خوشحالم از اینکه در کنار کسانی هستم  که در هر تدریس به من ثابت می کنند که واقعا شایسته وبرازنده نام تیزهوشان در کشور عزیزمان هستند 
بحث رنگین کمان که یکی از مباحث جالب و شگفت انگیز علم فیزیک در طبیعت است 
در مبحث شکست نور در کتاب تنها درحد معرفی آمده است و بررسی و چگونگی ایجاد آن بسیار گسترده تر است از آنجایی که دانش آموزان تیز هوشم مثل همیشه در هر مبحث فیزیکی پیگیر و پر تلاش هستند اطلاعاتی در این مورد برای آگاهی بیشتر شما قرار داده ام امیدوارم از خواندن آن لذت ببرید واطلاعاتتان تکمیل شود.


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ دوشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 19:30 ] [ برنا ]

قلب

مهمانخانه نیست، که آدمها بیایند، دو سه ساعت، یا دو

سه روزی توی آن بمانند


و بعد بروند!


قلب، لانه‌ی گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود،


و در پائیز، باد آن را با خودش ببرد!


قلب؟!


راستش نمیدانم چیست!


اما این را میدانم


که جای آدمهای خیلی خوب است...

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ ] [ 22:41 ] [ برنا ]

مسیرت زیباســت؟

 

ابتدا یقین پیدا کن که به کجا می رود،

 

اما اگر مقصد زیباست،

 

به مسیر توجهی نکن؛

 

به راهــت ادامه بـــده . . .

 

*******************

 

 زندگی مانند قطار شهر بازی است

 

پر از پستی و بلندی های فراوان  ...

 

اما این شما هستید که می توانید انتخاب کنید:

 

که بترسید و با نگرانی گریه کنید و یا اینکه از آن لذت ببرید ...

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ پنجشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۴ ] [ 23:4 ] [ برنا ]
عبور نور از منشور

 


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۴ ] [ 21:42 ] [ برنا ]

دریـاهـا

 

« و یا (اعمال آنها) مانند تاریکیهای دریای ژرف می ماند که در آن موج روی موج و بالای موج ابر پوشانده است. تاریکیهائی که بر همدیگر سوارند.اگر آدم دست خود دربیاورد نزدیک است آنرا نبیند. و آنکه خدا برای وی نوری قرار نداده نوری ندارد».

نکات آیه:

1ـ دریاهای ژرف لایه های تاریکی سوار بر هم دارند. 2ــ در اعماق دریاها برخی از موجودات نور دارند و برخی ندارند. 3ــ در دریاهای عـمـیـق موج بالای موج وجود دارد.

1ـــ دریاهای ژرف لایه های تاریکی سوار بر هم دارند:

 

وضعیت نور و تاریکی در اقیانوسها و دریاهای ژرف چـنانکـه آیـه آنـرا توصیف نموده و در تصویر می بینیم، بصورت لایه لایه است. بخشی از نور خورشید در برخورد با آب منعکس میشود. و هر یک از نورهای آن نیز تا ارتفاع مشخصی در آب نفوذ می کنند. 50 متر، 100 متر، 150 متر، 200 متر. نور آبی ــ سـبـز آن  تا 1000 متر نفوذ میکـند. و از 1500 متری تاریکی کامل آغاز می شود. (عـمـق اقـیانوسها بین 10000 تا 11000 متر می باشد). لازم به یادآوری است که تا پیش از قرن بیستم هیچ انسان و دستگاهی به 50 متری عمق هم نرفته بوده است.

 

2ــ در اعماق دریاها برخی از موجودات نور دارند و برخی ندارند:

 

در اعماق تاریک که نور اصلاً به آنجا نمی رسد و همیشه تاریکی مطلق است، همانطور که قرآن گفته بـرخی از موجودات از خـود نـور دارند (از خود نور تولید میکنند) و برخی ندارند. در تصویر برخی از آنها را می بینیم.

 

3ــ در دریاهای عمیق موج بالای موج وجود دارد:

وقتی باد به سطح دریا می وزد و لایه سنگین و بـزرگـی را با خود به جلو می برد که ما آنرا بصورت موج می بینیم، لایه زیرین خود را نیز با سرعـتی معادل 2 تا 3 درصدِ سرعـت باد با خود بجـلـو می کشد. و هـمـینطور آن لایه نیز بنوبه خود لایه زیر خود را به جلو می کشد. این عمل تا نزدیکی صد متری عـمـق ادامـه پـیـدا می کـنـد کـه آنـجا دیگر جریان ضعیف می شود و نمی تواند باز هم لایه زیرین خـود را بکـشد. از صد متر رو به پائـین جریان حرکت آب برعکس می شود. یعنی آب بطرف سمتی می رود که جایِ آبِ با باد رفـته را پر کند.

 

 

همینطور در اعماق 4 تا 5 کیلومتر زیر سطح آب نیز موج بصورت جریان آب وجود دارد.

موجها یا جریانهای آب در اعماق، به دلیل تفاوت میان غلظت لایه های آب ایجاد می شوند. آبی که غـلظت بالاتری دارد زیـرِ آبِ گرمتر که غـلظت کمتری دارد جریان پیدا می کند. تفاوت میان غـلظـت لایه های آب نیز به دمای آنها و غـلظت نمک آنها بستگی دارد. آب سرد نسبت به آب گرم از نمک بیشتر و غلظت بالاتری برخوردار است.

 


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ یکشنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۴ ] [ 23:14 ] [ برنا ]

محبوب مطلق فقط اوست و 

هرجا محبوبی هست بخاطر اینست که نشانی از آن محبوب مطلق در او هست ...دکتر حسین الهی قمشه ای - پرواز امیدم,امیر  روشن راز,سحر شمس,دختر معمار,قطره اب ,سیدمجتبی طالقانی,قطره  آب,

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ چهارشنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۴ ] [ 19:23 ] [ برنا ]

بخشیدن دیگران دلیل ضعف شما نیست؛

آن ها را می بخشید چون آنقدر قوی هستید که می دانید آدم ها اشتباه می کنند . . .

 

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ چهارشنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۴ ] [ 19:21 ] [ برنا ]

خدایا :

مرداب دل هایمان رابا نیلوفرهای مهرت 

به برکه های آبی وزلال ایمان مبدل فرما.

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ چهارشنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۴ ] [ 19:19 ] [ برنا ]
کسالت بهاری

برای مقابله با آن خوردن سبزیجات و خرما و پیاده روی صبحگاهی بسیار موثر است.خوردن میوه های بهاری 

 و پرهیز از خوراکی های چرب هم خواب آلودگی را دور می کند 

امروز را از دست ندهید تنها چند روز برای مرور دروس خود فرصت دارید.

yesterday you said tomorrow just do it


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ سه شنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 23:24 ] [ برنا ]

هرگز از تلاش برای به دست آوردن آنجه درطلبش هستیددست نکشید 

صبر کردن سخت است 

اما حسرت خوردن سخت تر است.


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ سه شنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 23:16 ] [ برنا ]

مبارزه باسلولهای سرطانی توسط نانولوله‌های طلا

طبق آزمایشات انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه لیدز در انگلستان، می‌توان از نانولوله‌های طلا همراه با نور مادون قرمزِ نزدیک (NIR) برای مقابله با سلول‌های سرطانی استفاده کرد. این نانو ذرات لوله‌ای شکل همچنین به عنوان حامل‌های تحویل دارو و به عنوان کاوشگرهای نانو در تصویربرداری‌های پزشکی با دقت بالا کاربرد خواهند داشت. همه سلول‌های زنده را می‌توان با حرارت دادن آن‌ها از بین برد. این کار به ویژه برای نابود کردن سلول‌های سرطانی که به شیمی درمانی مقاوم هستند موثر است. به طور معمول برای بالا بردن حرارت و نابود کردن تومورها، روش‌های کندگی با امواج رادیو فرکانس و امواج فراصوت متمرکز با شدت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون تیمی از محققین به سرپرستی استیو اوانس Steve Evans از دانشکده فیزیک و نجوم در لیدز، پی برده اند که به وسیله نانو لوله‌های طلا که با نور NIR تابش داده شوند نیز می‌توان ایجاد حرارت کرده و سلول‌های سرطانی را از بین برد.

 

تيرهاي طلايي: نانولوله‌هاي طلا مي‌توانند با سرطان مقابله كنند

 

 گرم شدن سریع

اوانس و همکارانش می‌گویند موفق به کنترل طول این نانو‌لوله‌ها شده و توانسته‌اند نانوساختارهایی با ابعاد مناسب تولید کنند که بیشترین جذب نور را در بخشNIR از طیف الکترومغناطیس داشته باشند. نور جذب شده توسط این لوله‌ها، آن‌ها را گرم میکند و به این ترتیب پژوهشگران لیدز، با استفاده از پرتوی لیزر پالسی با تک طول موج، توانستند دما را در همسایگی لوله‌ها به سرعت بالا ببرند به طوری که برای نابود کردن سلول‌های سرطانی کافی باشد. نور NIR برای این منظور ایده آل است زیرا چندین سانتیمتر به درون بافت نفوذ می‌کند و لذا انواع مختلفی از تومورها را می‌توان به این روش از بین برد. به علاوه به گفته‌ي اوانس و همکارانش، با تنظیم درخشندگی پالس لیزر میتوان از نانو لوله‌ها هم برای تخریب سلول‌های سرطانی و هم برای عکسبرداری از تومور استفاده کرد. در مورد عکسبرداری، آن‌ها تکنیک جدیدی به نام توموگرافیِ اپتوآکوستیکیِ چند طیفی (MSOT) را برای آشکارسازی نانولوله‌های طلا در سلول‌های سرطانی کولورکتال در موش به کار بردند. در آزمایش آن‌ها، محققین نانولوله‌های طلا را به داخل ورید حیوانات تزریق کرده و مشاهده کردند که مواد نانو در بخش‌های توموری جمع شدند. گروه می‌گوید این اولین بار است که نانولوله‌های طلا با جذب نور NIR برای کاربردهای زیست پزشکی استفاده شده است.

کمترین عوارض

 از آنجایی که نانولوله‌ها یک هسته خالی مرکزی دارند، می‌توان آن‌ها را با داروهای ضد سرطان هم پر کرد، این را عضو گروه جیمز مک لافلن James Mclaughlan از دانشکده الکترونیک و مهندسی برق می‌گوید. به گفته او «ترکیب هدفگیری و آزاد سازی موضعی عامل‌های درمانی در این روش می‌تواند موجب تشخیص و درمان سرطان با کمترین عوارض برای بیمار شود». در واقع طبق اظهارات این پژوهشگران موش نانولوله‌های طلا را ظرف ۷۲ ساعت دفع می‌کند بنابراین بعید است که این مواد برای ارگانیسم‌های زنده ایجاد عارضه کند. چنین نکته مهمی باید در ساخت نانوذرات برای کاربردهای زیست پزشکی مورد توجه قرار بگیرد. به علاوه، چون لوله‌ها با لایه‌ای از پلی سدیم ۴- سولفونات استیرن (PSS) پوشیده شده اند با انتشار در خون، ضرر کمتری برای سلول‌های سالم ایجاد میکنند. یونان زیا Younan Xia از مرکز فناوری جورجیا در آمریکا که در این تحقیق نبوده است می‌گوید « اگرچه انواع دیگری از ساختارهای طلا شامل نانوجعبه ها، نانو میله ها و نانو پوسته ها تاکنون برای نابودی تومورها استفاده شده‌اند، ویژگی جدید این کار توانایی بالقوه آن در بهبود اثر بخش بودن هدفگیری تومور با تغییر شکل یا مورفولوژی نانو ساختارهاست.

این تحقیق در Advanced Functional Materials10.1002/adfm.201404358 گزارش شده است.

 

 منبع

Nanotubes sizzle cancer cells

 


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ سه شنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 23:5 ] [ برنا ]

[ سه شنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 22:58 ] [ برنا ]
برای مشاهده ی هر تصویر در ابعاد بزرگ روی آن کلیک کنید:

                       

 

خطوط رو به بالا قائم اند             محل برخورد خطوط سفید بطورمتناوب              

 

و با یکدیگر موازی میباشند            سیاه و سفید دیده میشوند                  

                    

        تصویر سرگیجه آور         تصویر ثابت است اما به نظر میرسد منحنی ها متحرکند                       


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ سه شنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 22:51 ] [ برنا ]

رود باید شد و رفت 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ سه شنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۴ ] [ 21:52 ] [ برنا ]
مکن ای دوست ز جور این دلم آواره مکن

/جان پی پاره بگیر و جگرم پاره مکن

مر تو را عاشق دل داده و غمخوار بسی است

/جان و سر قصد سر این دل غمخواره مکن
نظر رحم بکن بر من و بیچارگیم

/جز تو ار چاره گری هست مرا چاره مکن
پیش آتشکده عشق تو دل شیشه گر است

/دل خود بر دل چون شیشه من خاره مکن
هر دمی هجر ستمکار تو دم می دهدم

/هر دمم دم ده بی‌باک ستمکاره مکن
تن پربند چو گهواره و دل چون طفل است

/در کنارش کش و وابسته گهواره مکن
پیش خورشید رخت جان مرا رقصان دار

/ همچو شب جان مرا بند هر استاره مکن
ز دغل عالم غدار دو صد سر دارد

/سر من در سر این عالم غداره مکن
صد چو هاروت و چو ماروت ز سحرش بسته‌ست

/مر مرا بسته این جادوی سحاره مکن
خمر یک روزه این نفس خمار ابد است

/هین مرا تشنه این خاین خماره مکن
لعب اول چو مرا بست میفزا بازی

/ زآنچ یک باره شدم مات تو ده باره مکن
جمله عیاری ناسوت ز لاهوت تو است

/ تو دگر یاری این کافر عیاره مکن

دیوان شمس

 

با تشکر از نیلوفر عزیز


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ دوشنبه ۱۰ فروردین۱۳۹۴ ] [ 18:31 ] [ برنا ]
با سلام دوست محترم ,ص

نازنینم لازم دانستم پاسخ مواردی را که سوال کرده بودید بدهیم انشاءالله موثر واقع شود

1_اصلا آنطور که شما تصور کردید نبوده ونخواهد بود

2_خیلی دوست دارم از نزدیک با هر کس که نیاز به کمک و راهنمایی من حقیر دارد صحبت و ملاقات داشته باشم ولی متأسفانه در مورد بعضی از دوستان بنا به دلایلی مقدور نیست 

3_اصولا بنده حقیر از دانش اموزی متنفر نشده و نیستم .....و تنفر..هرگز اما در موردچند نفری تا حالا فقط دلخوری و دلگیر شدن پیش امده که البته به کلاس شما برنمی گردد....

4_این من نبوده ام که از شما دوری کردم این خود شما بوده اید که سرتان حسابی با دوستان گرم شده من همیشه منتظر بازگشت سبز شما هستم......

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ شنبه ۸ فروردین۱۳۹۴ ] [ 2:42 ] [ برنا ]

سلام علیکم دوستان عزیز

ضمن عرض تبریک سال نووآرزوی شادکامی و سلامتی درسال جدید 

امیدوارم در تعطیلات  فرصت مطالعاتی خود را از دست نداده. باشید .فرصتهای خوب در حال سپری شدن است ...یادتان باشد خیلی زود دیر می شود مراقب دامهای نوروزی مثل تلویزیون باشید 

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ شنبه ۸ فروردین۱۳۹۴ ] [ 2:24 ] [ برنا ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اين وبلاگ جهت ارتباط با دوستان وهمكاران محترم پيرامون علوم تجربی و مطالب علمي روز همچنین مراجعه وارتباط با دانش آموزان ايجاد شده است اميدوارم مورد استفاده واقع شود.
برنا دبیر فیزیک و علوم تجربی
امکانات وب


 ابزار پرش به بالا
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک