اندیشمندان جوان
موضوعات مختلف پیرامون علوم تجربی و فیزیک 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

دل های ما که به هم نزدیک باشد،
دیگر چه فرقی می کند که

 کجای این جهان باشی…
دور باش اما نزدیک …
من از نزدیک بودن های دور میترسم…

[ یکشنبه 5 بهمن1393 ] [ 20:12 ] [ برنا ]
 

نور چیست؟

اگر ما منبع نور را ذره ای یا گسترده در نظر بگیریم در اصل هر دو یک گونه نور را ساطع می کنند(یعنی منبع ذره ای هم به علت نسبت فاصله ناظر تا منبع و اندازه ی انها ذره ای در نظر گرفته می شود.)

 

اگر ما منبع نور را ذره ای یا گسترده در نظر بگیریم در اصل هر دو یک گونه نور را ساطع می کنند(یعنی منبع ذره ای هم به علت نسبت فاصله ناظر تا منبع و اندازه ی انها ذره ای در نظر گرفته می شود.) چگونه؟ هردوی انها نور را(در اصل فوتون ها را) در فضای اطرافشان در همه ی زوایا ساطع می کنند .پس می توان در نظر گرفت که نور هر چه جلو تر می رود فوتون هایی که با هم اختلاف ناچیزی دارند با هم اختلافشان بیش تر می شود .

یک ازمایش ساده:

یک لامپ را در نقطه ای در نظر می گیریم یک صفحه با اندازه ی ثابت را در دست می گیریم یک بار در فاصله ی یک متری بار بعد در فاصله ی دو متری بعد سه متری و.....تا ده متری .ملاحظه می کنیم که هر چه فاصله بیشترشدت نور کم تر می شود یعنی شدت با فاصله نسبت عکس دارد .

این خا صیت را می توان به مستقیم الخط بودن حرکت نور نسبت داد.ما با ساختن ابزاری که بتواند انواری که در تمام فضای اطراف پخش می شود را جمع کند و به صورت متحد با هم از یک سمت ساطع کند به حالتی می رسیم که بسیار در زندگی روز مره از ان استفاده می شود و ان همان لیزر است .

لیزر دارای خاصیتی است که میتواند نور را به صورت تقریبآ موازی با هم بتاباندو این از ان رو بدرد بخور است که هرچه فاصله بیش تر شود فرقی در شدت نور ندارد.

ماهیت ذر ه ای

اسحاق نیوتن (Isaac Newton) در کتاب خود در رساله ای درباره نور نوشت پرتوهای نور ذرات کوچکی هستند که از یک جسم نورانی نشر می شوند. احتمالاً اسحاق نیوتن نور را به این دلیل بصورت ذره در نظر گرفت که در محیطهای همگن به نظر می رسد در امتداد خط مستقیم منتشر می شوند که این امر را قانون می نامند و یکی از مثالهای خوب برای توضیح آن بوجود آمدن سایه است.

ماهیت موجی

همزمان با نیوتن، کریسیتان هویگنس (Christiaan Huygens) (۱۶۹۵ ۱۶۲۹) طرفدار توضیح دیگری بود که در آن حرکت نور به صورت موجی است و از چشمه های نوری به تمام جهات پخش می شود به خاطر داشته باشید که هویگنس با بکار بردن امواج اصلی و موجکهای ثانوی قوانین بازتاب و شکست را تشریح کرد. حقایق دیگری که با تصور موجی بودن نور توجیه می شوند پدیده های تداخلی هستند مانند به وجود آمدن فریزهای روشن و تاریک در اثر بازتاب نور از لایه های نازک و یا پراش نور در اطراف مانع.

 ماهیت الکترومغناطیس

بیشتر به خاطر نبوغ جیمز کلارک ماکسول (James Clerk Maxwell) (۱۸۷۹ ۱۸۳۱) است که ما امروزه می دانیم نور نوعی انرژی الکترومغناطیسی است که معمولاً به عنوان امواج الکترومغناطیسی توصیف می شود. گسترده کامل امواج الکترومغناطیسی شامل: موج رادیویی ، تابش فرو سرخ ، نور مرئی از قرمز تا بنفش ، تابش فرابنفش ، اشعه ایکس و اشعه گاما می باشد.

ماهیت کوانتومی نور

طبق نظریه مکانیک کوانتومی نور، که در دو دهه اول قرن بیستم بوسیله پلانک و آلبرت انیشتین و بور برای اولین بار پیشنهاد شد، انرژی الکترومغناطیسی کوانتیده است، یعنی جذب یا نشر انرژی میدان الکترومغناطیسی به مقادیر گسسته ای به نام "فوتون" انجام می گیرد.

 

 

نظریه مکملی

نظریه جدید نور شامل اصولی از تعاریف نیوتون و هویگنس است. بنابراین گفته می شود که نور خاصیت دو گانه ای دارد، برخی از پدیده ها مثل تداخل و پراش خاصیت موجی آنرا نشان می دهد و برخی دیگر مانند پدیده فوتوالکتریک ، پدیده کامپتون و ... با خاصیت ذره ای نور قابل توضیح هستند.

تعریف واقعی نور چیست؟

تعریف دقیقی برای نور نداریم، جسم شناخته شده یا مدل مشخص که شبیه آن باشد وجود ندارد. ولی لازم نیست فهم هر چیز بر شباهت مبتنی باشد. نظریه الکترومغناطیسی و نظریه کوانتومی باهم ایجاد یک نظریه نامتناقض و بدون ابهام می کنند که تمام پدیده های نوری را می کنند. نظریه ماکسول درباره انتشار نور و بحث می کند در حالی که نظریه کوانتومی برهمکنش نور و ماده یا جذب و نشر آن را شرح می دهد ازآمیختن این دو نظریه ، نظریه جامعی که کوانتوم الکترودینامیک نام دارد، شکل می گیرد. چون نظریه های الکترومغناطیسی و کوانتومی علاوه بر پدیده های مربوط به تابش بسیاری از پدیده های دیگر را نیز تشریح می کنند منصفانه می توان فرض کرد که مشاهدات تجربی امروز را لااقل در قالب ریاضی جوابگو است. طبیعت نور کاملا شناخته شده است، اما باز هم این پرسش هست که واقعیت نور چیست؟

 

گسترده طول موجی نور

نور گستره طول موجی وسیعی دارد چون با نور مرئی کار می کنیم اغلب تصاویر و محاسبات در این ناحیه از گستره الکترومغناطیسی انجام می گیرد اما روشهای مورد بحث می تواند در تمام ناحیه الکترومغناطیسی مورد استفاده قرار گیرند. ناحیه نور مرئی بر حسب طول موج از حدود ۴۰۰ نانومتر (آبی) تا ۷۰۰ نانومتر (قرمز) گسترده است که در وسط آن طول موج ۵۵۵ نانومتر (نور زرد) که چشم انسان بیشترین حساسیت را نسبت به آن دارد یک ناحیه پیوسته که ناحیه مرئی را در بر می گیرد و تا فرو سرخ دور گسترش می یابد.

 

 

خواص نور و نحوه تولید

سرعت نور در محیطهای مختلف متفاوت است که بیشترین آن در خلاء و یا بطور تقریبی در هوا است، در داخل ماده به پارامترهای متفاوتی بر حسب حالت و خواص الکترومغناطیسی ماده وابسته است. بوسیله کاواک جسم سیاه می توان تمام ناحیه طول موجی نور را تولید نمود. در طبیعت در طول موجهای مختلف مشاهده شده اما مشهورترین آن نور سفید است که یک نور مرکبی از سایر طول موجها می باشد. تک طول موجها آنرا بوسیله لامپهای تخلیه الکتریکی که معرف طیفهای اتمی موادی هستند که داخلشان تعبیه شده می توان تولید کرد.

http://physics-iust.blogfa.com

 

[ یکشنبه 5 بهمن1393 ] [ 20:5 ] [ برنا ]
 

توسط:مائده سادات
Some Quotes By Prophet Mohammed 
- The best of the houses is the house where an orphan gets love and kindness.
- Much silence and a good disposition, there are no two things better than these.
- Kindness is a mark of faith, and whoever is not kind has no faith.
- When you see a person who has been given more than you in money and beauty, look to those, who have been given less.
- It is better to sit alone than in company with the bad; and it is, better still to sit with the good than alone. It is better to speak to a seeker of knowledge than to remain silent; but silence is better than idle words.
- The best richness is the richness of the soul.
- A Muslim who meets with others and shares their burdens is better than one who lives a life of seclusion and contemplation.
- To overcome evil with good is good, to resist evil by evil is evil.
- A Muslim has five duties towards another Muslim; to return a salutation, visit the sick, follow funerals, accept an invitation and say 'God have mercy on you' when one sneezes.
- He who has in his heart as much faith as a grain of mustard seed will not enter hell, and he who has in his heart as much pride as a grain of mustard seed will not enter paradise. 
- The strong man is not the good wrestler; the strong man is only the one who controls himself when he is angry.
- Those who are merciful have mercy shown them by the Compassionate One, if you show mercy to those who are in the earth, He Who is in heaven will show mercy to you.
- What is Faith? When your good deed pleases you and your evil deed grieves you, you are a believer. What is Sin? When a thing disturbs (the peace of) your heart, give it up. 
- When a man marries, he has fulfilled half of the religion, so let him fear God regarding the remaining half. 
- Do you know what is better than charity and fasting and prayer? It is keeping peace and good relations between people, as quarrels and bad feelings destroy mankind.%

 

[ جمعه 3 بهمن1393 ] [ 22:37 ] [ برنا ]
He taught us to be just and kind
And to feed the poor and hungry,
Help the wayfarer and the orphan child
And to not be cruel and miserly,
His speech was soft and gentle,
Like a mother stroking her child,
His mercy and compassion,
Were most radiant when he smiled

He was Muhammad salla Allahu ‘alayhi wa sallam,
Muhammad, mercy upon Mankind,
Teacher of all Mankind.
 

 

[ پنجشنبه 2 بهمن1393 ] [ 17:10 ] [ برنا ]

متشکرم مائده عزیز.

عالیه.........

جلسه يکصد و بيست و دوم باشگاه فیزیک ایران
۹۳/۱۱/۶
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی و سخنران جلسه آينده
صد سالگی نسبیت عام: آیا انقلاب دیگری در راه است؟
دکتر محمد نوری زنوز

http://www.psi.ir/bashgahposter_fa.asp?s=122&city=tehra

[ پنجشنبه 2 بهمن1393 ] [ 17:6 ] [ برنا ]

پیامبر من 

پیامبر مهربانی بود 

پیامبر من پیامبر عشق بود ورحمت 

پیامبر من هیچگاه زور نمی گفت ،ترور نمی گرد ،

به جان ومال و شخصیت دیگران تجاوز نمی کرد 

پیامبر من وحی ربانی بود 

و تو شیطان بزرگ پیامبر من را نشناخته ای 

،وکسانی را پرورش داده ای

که پیامبر من را آن طور که تو می خواهی معرفی کنند.

ننگ بر تو باد

ای وای بر من که پیامبرم را به دنیا نشناسانده ام .

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ پنجشنبه 2 بهمن1393 ] [ 10:54 ] [ برنا ]


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ پنجشنبه 2 بهمن1393 ] [ 9:9 ] [ برنا ]

بچه ها لطفا آزمایش هایی را که می سازید مانند این تصویر روی یک پایه متصل کنید

و همچنین کلید برایش قرار دهید. متشکرم

 


موضوعات مرتبط: علوم دور ه اول متوسطه پایه هشتم
[ پنجشنبه 2 بهمن1393 ] [ 8:42 ] [ برنا ]

همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش

 توان آدمی را پایانی نیست .


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ پنجشنبه 2 بهمن1393 ] [ 8:32 ] [ برنا ]

اینکه انتهای پله های زندگی ام چه باشد را نمیدانم 


اما دوست دارم 


تو پاداش تمام دلبستگی هایم باشی 


تا "دوستت دارم" دلم را تقدیمت کنم…. 


به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 


عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

 

[ سه شنبه 30 دی1393 ] [ 22:47 ] [ برنا ]

درخت اوکالیپتوس رنگین کمان

نوعی اوکالیپتوس همیشه سبز است که ارتفاع آن تا 75 متر می رسد. 

چیزی که باعث می شود این درخت بسیار خاص باشد، نوار های زرد، سبز،

صورتی، قرمز، بنفش و نارنجی رنگی است که شاخه ها و تنه ی این درخت

را پوشانده است و این رنگ های زیبا کاملاً طبیعی هستند. سطح پوسته ی

این نوع درخت بسیار نرم است و در هنگام رشد لایه هایی از آن جدا می شوند.........

[ سه شنبه 30 دی1393 ] [ 18:19 ] [ برنا ]
وقتي از راهرو مياني

كنار نيمكتي كه  نشسته ای 

رد مي شوم...............


عطر تو در فضاي دلم تكرار مي شود!

و نگاهت ،واژه های نگفته دلم را پرواز می دهد.

آوايت را دوست دارم كه عشق را برایم

هجي مي كند

ونگاهت............ونگاهت.........

تكميل حلقه تعقيبات دلدادگي

محسوب مي شود!

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ یکشنبه 28 دی1393 ] [ 17:52 ] [ برنا ]

دوست داشتن را با هرکس تجربه نکن... 

صبر کن...صبر کن... 

سال های سال صبر کن... 

آن قدر صبرکن تا کسی را بیابی که  

رنج هایت را از چشمانت بخواند 

تو را برای رنگ و صورت و بدنت نخواهد... 

تو را برای خاص بودن و معرفتت بخواهد  

بداند و بداند  

سال هاست که منتظر او بودی 

بدون اینکه او را قبلا دیده باشی  

و بدانی کیست و از چه سویی آمده  

به او بگو : همیشه دلتنگش بودی... 

و جایش در زندگیت همیشه ی همیشه خالی بوده...! 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ شنبه 27 دی1393 ] [ 19:2 ] [ برنا ]

- مقاومتها را به چند روش ميتوانيم در مدار قرار بدهيم؟

به سه روش:   -متوالي   -موازي     - مرکب (ترکيبي از متوالي وموازي)

 

-ويژگي متوالي بستن مقاومتها را بيان کنيد:

 

 

در بستن متوالي مقاومتها,  جرياني که از هر مقاومت ميگذرد يکسان و همجهت است( بر اساس قانون پايستگي بار الکتريکي). يعني دايم:

IT = I1 =I2=I3

اما اختلاف پتانسيل معادل مجموعه برابر حاصل جمع اختلاف پتانسيلهاي دو سر مقاومت ها است يعني:

VT = V1 +V2+ V3

در نتيجه مقاومت معادل از راه زير بدست مي آيد؟

R = V/ I             V = IR

VT = V1 +V2+ V3         ITRT =  I1R1 +  I2R2  +  I3 R3

  و چون I ها برابرند از دو طرف ساده شده و داريم:

 

RT =  R1 +  R2  +  R3

- ويزگي موازي بستن مقاومتها را بيان کنيد:

 

در موازي بستن مقاومتها,  اختلاف پتانسيل ها برابرند ولي جريانها برابر نيستند يعني:

IT = I1 + I+ I3    ,   VT = V1 = V2 = V3

R = V/ I      à  I = V/ R   à    ,   VT /RT = V1/R1  + V2/R2  + V3/R3

با حذف اختلاف پتانسيلها از دو سمت تساوي داريم :

1/RT  = 1/  R1 + 1/  R2  + 1/ R3

- آزمايشي طراحي کنيد که درستي رابطه IT = I1 + I+ I3           را نشان دهد:

به کمک مقاومتهاي کربني مطابق زير مداري موازي ميبنديم و دو سر مجموعه را به مولدي با ولتاژ معين وصل ميکنيم

حال با استفاده از 4 عدد آمپرسنج که بصورت موازي در هر حلقه  مدار قرار ميدهيم مطابق شکل ). اعدادي که آمپرسنجها مشخص کرده اند را يادداشت کرده و درستي فرمول فوق را ثابت ميکنيم. به شکل توجه کنيد.

 

- نشان دهيد که وقتي دو مقاومت را به طور موازي به يکديگر وصل کنيم نسبت شدت جريانهاي آنها به نسبت وارون مقاومت ها است؟

   در حالت موازي داريم:

IT = I1 + I2         ,   VT = V1 = V2       

  V1 = I1 R1

  V2 = I2 R2               I1 R1 =I2 R 2               I1 / I2  = R2 / R1

 


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ شنبه 27 دی1393 ] [ 18:55 ] [ برنا ]

نمودار I – V    را براي دو نوع رسانا نشان داده ايم مقاومت کدام يک بيشتر است؟

 مقاومت A بيشتر است زيرا با رسم يک خط عمودي نمودار A و B  را در نقاطي با ولتاژ برابر قطع ميکنيم  با توجه به اينکه R = V /I   است. پس هر نموداري که داراي I  بزرگتري باشد ( روي خط عمودي)  با توجه به برابري ولتاژها داراي مقاومت کمتري خواهد  بود.

 

نکته: در نمودار مشابه V-I  خط عمودي نشان دهنده  I  هاي برابر است  پس هر نموداري که ولتاژ بيشتري داشته باشد مفاومت بيشتري نيز خواهد داشت.

___در حل اينگونه مسائل حتما به نوع نمودار توجه کنيد____ در شکل بالا مقاومت A  بيشتر است و در شکل مشابه پايين مقاومت B  بيشتر ميباشد زيرا نمودارها متفاوتند.

 

 

 

موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ شنبه 27 دی1393 ] [ 18:49 ] [ برنا ]

جهان 'احتمالا برای همیشه به انبساط خود ادامه خواهد داد'

یک "لنز کهکشانی" آشکار کرده است که جهان احتمالا برای همیشه به انبساط خود ادامه خواهد داد.

منجمان با بررسی نوری که توسط یک خوشه کهکشانی عظیم به اسم "آبل 1689" (Abell 1689) دچار اعوجاج شده بود سعی کردند میزان انرژی تاریک موجود در کیهان را رقم بزنند.

انرژی تاریک یک نیروی اسرارآمیز است که انبساط جهان را تسریع می کند.درک نحوه توزیع این نیرو آشکار کرد که سرنوشت احتمالی جهان این است که برای همیشه به انبساط خود ادامه دهد.محققان می گویند که جهان در نهایت به مرده زاری سرد بدل خواهد شد.

نتایج این مطالعه که توسط یک تیم بین المللی تحت هدایت پروفسور اریک جولو از آزمایشگاه رانش جت ناسا در کالیفرنیا انجام شده در نشریه "ساینس" چاپ شده است.انرژی تاریک سه چهارم کیهان را تشکیل می دهد اما کاملا غیرقابل رؤیت است. دانشمندان وجود آن را با توجه به منبسط شدن جهان استنباط می کنند.

ستاره شناسان برای درک چگونگی توزیع انرژی تاریک در جهان، از تلسکوپ فضایی هابل استفاده کردند. آنها به بررسی نوع اعوجاج نور ستارگان دوردست توسط خوشه آبل 1689 پرداختند. این یک خوشه نسبتا نزدیک به محل ما در جهان است.آبل 1689 که در صورت فلکی ویرگو (سنبله) قرار دارد یکی از بزرگترین خوشه های کهکشانی شناخته شده است.

این خوشه به دلیل جرم عظیم آن مثل یک ذره بین عمل می کند و نور در اطراف آن خم می شود.سه عامل در نوع اعوجاج نور توسط این لنز آسمانی موثر است: فاصله شیئی که منبع نور است؛ جرم آبل 1689، و توزیع انرژی تاریک.

منجمان توانستند دو عامل اول را با استفاده از تلسکوپ "وی ال تی" اروپا که در شیلی مستقر است اندازه بگیرند که امکان محاسبه عامل سوم را فراهم کرد.آنها با آگاهی از نحوه توزیع انرژی تاریک به این نتیجه رسیدند که جهان برای همیشه به انبساط خود ادامه خواهد داد.با نزدیک شدن دما به آنچه دانشمندان "صفر مطلق" می خوانند جهان به جایی سرد و مرده بدل خواهد شد.

پروفسور پریاموادا ناتاراجان از دانشگاه ییل، از کیهان شناسان ممتاز در این مطالعه، گفت که این یافته ها بالاخره ثابت کرد که "سرنوشت جهان دقیقا چه خواهد بود."


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ شنبه 27 دی1393 ] [ 18:34 ] [ برنا ]

- منظور از مدار کوتاه چيست؟

در مدارهايي با مسيرهاي موازي همواره جريان بزرگتر از مسيري حرکت ميکند که مقاومت کمتري دارد.

 

حال اگر نسبت مقاومت ها خيلي زياد باشد يعني در يک مسير مقاومت بسيار بزرگ RB   و در مسير ديگر مقاومت بسيار ناچيز( و نزديک به صفر )  RS     را داشته باشيم به طوري که تمام جريان از مسير RS  عبور کند در اين حالت ميگوييم مسير   RS  يک مدار کوتاه است

 

.نکته: در مورد پرندگاني که روي سيم برق مينشينند هم مدار کوتاه باعث عدم برق  گرفتگي پرندگان ميشود. زيرا بدن پرنده مقاومت بزرگ و سيم برق مقاومت ناچيزي دارند پس تمامي جريان از سيم عبور ميکند نه از بدن پرنده          ._ببينيد معلومات فيزيکی  پرنده ها چقدر زياده.-

 


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ شنبه 27 دی1393 ] [ 18:27 ] [ برنا ]

آزمايشي طراحي کنيد که به کمک ان بتوان درستي رابطه   U = I2.R.tرا تحقيق کرد؟

يک مقاومت رسانا را در جرم مشخصي آب در يک محفظه عايق  قرار ميدهيم. و دماي اوليه اب را اندازه ميگيريم. سپس مقاومت را به ولتاز مشخصي وصل ميکنيم. و توسط آمپر سنج شدت جريان را اندازه ميگيريم.

بعد از مدتي آب شروع به گرم شدن ميکند. آب انرژي گرمايي خود را از مقاومت دريافت کرده است که همان u انرژي الکتريکي ميباشد.. زمان را يادداشت کرده و توسط دما سنج دماي ثانويه را نيز اندازه ميگيريم. حال با محاسبات زير ميتوانيم درستي رابطه را تحقيق کنيم.:

Q = MCΔθ        ,     U = I2.R.t        Q = U تمام انرژي الکتريکي صرف گرم کردن آب ميشود.      

نکته: امکان دارد به دليل انرژي هاي هدر رفته مقدار به دست امده براي  گرما کمي با مقدار انرژي الکتريکي تفاوت داشته باشد.. اين ازمايش  در حقيقت بيان علمي چگونگي کارکرد کتري هاي برقي ميباشد

 


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ شنبه 27 دی1393 ] [ 18:22 ] [ برنا ]

بگذار هر روز رویایی باشد 

باور کردنی 

بگذار هر روز

عشقی باشد

دچار شدنی

بگذارهر روز بهانه ای باشد.

حیات بخشیدنی.

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ جمعه 26 دی1393 ] [ 20:41 ] [ برنا ]
 -رئوستا چيست؟

رئوستا  يک مقاومت متغير است که جهت تنظيم  و کنترل جريان مدار به کار ميرود.

اين وسيله شامل يه استوانه نا رسانا است که سيم بلندي با مقاومت ويزه زياد روي آن پيچيده شده است اين دستگاه يک ورودي ثابت و يک لغزنده متحرک روي سيم پيچ دارد.  با حرکت دادن لغزنده روي سيم پيچ طول سيمي که جريان از آن ميگذرد تغيير ميکند و هر چه طول بيشتر باشد مقاومت ايجاد شده نيز بيشتر خواهد شد.

به شکل زير دقت کنيد : قسمتهاي پر رنگ نشان دهنده قسمتي از سيم پيچ است که جريان از ان ميگذرد.

                   


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ جمعه 26 دی1393 ] [ 9:38 ] [ برنا ]

چند سوال مهم جهت آشنایی بیشتربامبحث  مقاومت الکتریکی 

-آوومتر چيست؟

دستگاهي است که ميتواند سه کميت شدت جريان I  واختلاف پتانسيل( ولتاژ) V و مقاومت R  را اندازه بگيرد.

AVO  metr

A  →    يعني شدت جريان الکتريکي

V   →   يعني اختلاف پتانسيل ( ولتاژ)

R   →    يعني مقاومت الکتريکي

- مقاومت يک رسانا در دماي ثابت به چه عواملي بستگي دارد؟

-         طول رسانا       - سطح مقطع رسانا     - جنس رسانا

هر چه طول رسانا مثل سيم  بيشتر باشد  مقاومت هم افزايش ميابد

هر چه سطح مقطع رسانا بيشتر باشد   مقاومت کاهش ميابد

 هر چه ماده رساناي بهتري باشد   مقاومت ويژه رسانا بيشتر خواهد بود

 R= ρ L / A                                                                    

 - قطعات يکساني از ( نقره و مس) و( تنگستن و آهن)  در اختيار داريم کدام قطعه مقاومت الکتريکي بيشتري دارد؟ چرا؟

مقاومت تنگستن و آهن بيشتر است زيرا مقاومت ويژه آنها نسبت به نقره و مس  بيشتر مي باشد.

-آزمايشي براي اندازه گيري مقاومت ويژه فلز طراحي کنيد و توضيح دهيد که چگونه ميتوانيد دقت اندازه گيري را افزايش بدهيد؟

يک تکه سيم به طول مشخص L و به سطح مقطع معين A تهيه ميکنيم .  سپس توسط آوو متر مقاومت سيم را اندازه ميگيريم

حال با استفاده از فرمول        R = ρ     L / A     و با داشتن مقادير L  ,  A , R    ميتوانيم مقاومت ويزه   ρ   را محاسبه کنيم

 

نکته: براي اندازه گيري مقاومت  ,   جريان رسانا را قطع ميکنيم و سپس به دو سر رسانا به صورت موازي دستگاه آوومتر را متصل کرده و آنرا براي مقاومت تنظيم ميکنيم. تا عددي که نشاندهنده مقاومت است بر صفحه آن ظاهر شود.

 

نکته: ميتوانيم مقدار مقاومت را از فرمول قانون اهم و با وصل کردن دو سر رسانا به ولتاژ مشخص و اندازه گيري جريان  بدست بياوريم و سپس از آن براي رسيدن به مقاومت ويزه  استفاده کنيم.

- مقاومت کربني چيست؟

مقاومتهايي  که در ساخت آنها از کربن استفاده شده را مقاومت کربني مينامند.

- چگونه از روي نوارهاي رنگي اندازه مقاومت را بدست مي آوريم؟

در روي مقاومت کربني چهار حلقه رنگي ديده ميشود که يکي از آنها حتما نقره اي يا طلايي است که از روي آن در صد خطا مشخص ميشود.

شيوه کار:

  

مقاومت را طوري در دست ميگيريم که حلقه طلايي يا نقره اي آن در سمت راست قرار بگيرد. حال به ترتيب از چپ به راست شماره نوار هاي رنگي را به شکل زير مي نويسيم( هررنگ  نشان دهنده يک عدد است)

 

{((شماره حلقه اول) × 10 ) + ( شماره حلقه دوم) }   ×    10(شماره حلقه سوم)  = مقاومت

               


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ جمعه 26 دی1393 ] [ 9:37 ] [ برنا ]

سر تا پایم را که خلاصه کنند 


می شود مشتی خاک …! 


که ممکن بود ؛ 


خشتی باشد در دیوار یک خانه ! 


و یا شاید خاکی در گلدان ! 


یا حتی غباری بر پنجره … ! 


اما مرا از این میان برگزید برای نهایت شرف… 


برای انسان بودن … 


و پروردگارم که بزرگوارانه اجازه ام داد به : 


نفس کشیدن … 


شنیدن … 


فهمیدن … 


احساس کردن … 


و من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داد به: 


انتخاب و تغییر 


به شوریدن 


به عشق 


وای بر من  

اگر قـــــدر ندانم … 

[ پنجشنبه 25 دی1393 ] [ 12:27 ] [ برنا ]

چقدر باید بگذرد  

تا آدمی  

بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟؟؟ 

و چقدر باید بگذرد 

تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟؟؟ 

 

آنا گاوالدا  


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ سه شنبه 23 دی1393 ] [ 20:32 ] [ برنا ]
پاسخ مسئله شماره 2

solution:

No work is done in the elevation climb because the skier came back to the original altitute so  

,tex2html_wrap_inline17

. The only thing that matters is the distance that the friction acted on which is 100m.

eqnarray7

tex2html_wrap21

 

 


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ سه شنبه 23 دی1393 ] [ 19:20 ] [ برنا ]

سکوت هرکز اشتباه نمیکند

و هرچه طولانی تر باشد ، بهترقضاوت میکند . . .


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ سه شنبه 23 دی1393 ] [ 19:17 ] [ برنا ]

 وضعيت الکترونهاي آزاد را در يک رسانا قبل و بعد از متصل کردن آن به باتري شرح دهيد؟

قبل از اتصال به باتري:  اختلاف پتانسيل دو سر رسانا صفر ميباشد و در يک مقطع مشخص از رسانا تعداد الکترونهاي آزاد جابجا شده به صورتي است که بار خالصي که از هر مقطع ميگذرد را صفر ميکند (يعني تعداد الکترونهاي وارد شده به اين مقطع با تعداد الکترونهاي خارج شده از ان برابر است)

بعد از اتصال به باتري  : توسط باتري اختلاف پتانسيلي به دو سر رسانا اعمال ميشودکه يک ميدان الکتريکي در رسانا ايجاد ميکند.

در اين ميدان الکترونهاي آزاد که منفي هستند شتاب گرفته و در جهت خاصي شروع به حرکت ميکنند و در مقطع تعادل ميان الکترونهاي وارد شده و خارج شده به هم ميخورد يعني بار خالصي که از مقطع ميگذرد صفر نخواهد بود  و ميگوييم جريان الکتريکي ايجاد شده است.

     


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ سه شنبه 23 دی1393 ] [ 19:15 ] [ برنا ]
همه چیز درباره اورانیم از سنگ معدن تا بمب اتم

برای آن دسته از دانش آموزان که به مبحث انرژی هسته ای علاقه مند هستند.

اورانیوم که ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید. اگر چه این عنصر بطور طبیعی در سرتاسر جهان یافت میشود اما تنها حجم کوچکی از آن بصورت متراکم در معادن موجود است.


هنگامی که هسته اتم اورانیوم در یک واکنش زنجیره ای شکافته شود مقداری انرژی آزاد خواهد شد.


برای شکافت هسته اتم اورانیوم، یک نوترون به هسته آن شلیک میشود و در نتیجه این فرایند، اتم مذکور به دو اتم کوچکتر تجزیه شده و تعدادی نوترون جدید نیز آزاد میشود که هرکدام به نوبه خود میتوانند هسته های جدیدی را در یک فرایند زنجیره ای تجزیه کنند.


                               

                                             

مجموع جرم اتمهای کوچکتری که از تجزیه اتم اورانیوم بدست می آید از کل جرم اولیه این اتم کمتر است و این بدان معناست که مقداری از جرم اولیه که ظاهرا ناپدید شده در واقع به انرژی تبدیل شده است، و این انرژی با استفاده از رابطه E=MC? یعنی رابطه جرم و انرژی که آلبرت اینشتین نخستین بار آنرا کشف کرد قابل محاسبه است.


اورانیوم به صورت دو ایزوتوپ مختلف در طبیعت یافت میشود. یعنی اورانیوم U??? یا U??? که هر دو دارای تعداد پروتون یکسانی بوده و تنها تفاوتشان در سه نوترون اضافه ای است که در هسته U??? وجود دارد. اعداد ??? و ??? بیانگر مجموع تعداد پروتونها و نوترونها در هسته هر کدام از این دو ایزوتوپ است.


 

برای بدست آوردن بالاترین بازدهی در فرایند زنجیره ای شکافت هسته باید از اورانیوم ??? استفاده کرد که هسته آن به سادگی شکافته میشود. هنگامی که این نوع اورانیوم به اتمهای کوچکتر تجزیه میشود علاوه بر آزاد شدن مقداری انرژی حرارتی دو یا سه نوترون جدید نیز رها میشود که در صورت برخورد با اتمهای جدید اورانیوم بازهم انرژی حرارتی بیشتر و نوترونهای جدید آزاد میشود.


اما بدلیل "نیمه عمر" کوتاه اورانیوم ??? و فروپاشی سریع آن، این ایزوتوپ در طبیعت بسیار نادر است بطوری که از هر ???? اتم اورانیوم موجود در طبیعت تنها هفت اتم از نوع U??? بوده و مابقی از نوع سنگینتر U??? است.


فراوری


 سنگ معدن اورانیوم بعد از استخراج، در آسیابهائی خرد و به گردی نرم تبدیل میشود. گرد بدست آمده سپس در یک فرایند شیمیائی به ماده جامد زرد رنگی تبدیل میشود که به کیک زرد موسوم است. کیک زرد دارای خاصیت رادیو اکتیویته است و ?? تا ?? درصد آنرا اورانیوم تشکیل میدهد.


دانشمندان هسته ای برای دست یابی هرچه بیشتر به ایزوتوپ نادر U??? که در تولید انرژی هسته ای نقشی کلیدی دارد، از روشی موسوم به غنی سازی استفاده می کنند. برای این کار، دانشمندان ابتدا کیک زرد را طی فرایندی شیمیائی به ماده جامدی به نام هگزافلوئورید اورانیوم تبدیل میکنند که بعد از حرارت داده شدن در دمای حدود ?? درجه سانتیگراد به گاز تبدیل میشود. 
 کیک زرد دارای خاصیت رادیو اکتیویته است و ?? تا ?? درصد آنرا اورانیوم تشکیل میدهد


هگزافلوئورید اورانیوم که در صنعت با نام ساده هگز شناخته میشود ماده شیمیائی خورنده ایست که باید آنرا با احتیاط نگهداری و جابجا کرد. به همین دلیل پمپها و لوله هائی که برای انتقال این گاز در تاسیسات فراوری اورانیوم بکار میروند باید از آلومینیوم و آلیاژهای نیکل ساخته شوند. همچنین به منظور پیشگیری از هرگونه واکنش شیمیایی برگشت ناپذیر باید این گاز را دور از معرض روغن و مواد چرب کننده دیگر نگهداری کرد.


 

                                                                       


غنی سازی


هدف از غنی سازی تولید اورانیومی است که دارای درصد بالایی از ایزوتوپ U??? باشد.


اورانیوم مورد استفاده در راکتورهای اتمی باید به حدی غنی شود که حاوی ? تا ? درصد اورانیوم ??? باشد، در حالی که اورانیومی که در ساخت بمب اتمی بکار میرود حداقل باید حاوی ?? درصد اورانیوم ??? باشد.


یکی از روشهای معمول غنی سازی استفاده از دستگاههای سانتریفوژ گاز است.


سانتریفوژ از اتاقکی سیلندری شکل تشکیل شده که با سرعت بسیار زیاد حول محور خود می چرخد. هنگامی که گاز هگزا فلوئورید اورانیوم به داخل این سیلندر دمیده شود نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخش آن باعث میشود که مولکولهای سبکتری که حاوی اورانیوم ??? است در مرکز سیلندر متمرکز شوند و مولکولهای سنگینتری که حاوی اورانیوم ??? هستند در پایین سیلندر انباشته شوند.

 


                                    

اورانیوم ??? غنی شده ای که از این طریق بدست می آید سپس به داخل سانتریفوژ دیگری دمیده میشود تا درجه خلوص آن باز هم بالاتر رود. این عمل بارها و بارها توسط سانتریفوژهای متعددی که بطور سری به یکدیگر متصل میشوند تکرار میشود تا جایی که اورانیوم ??? با درصد خلوص مورد نیاز بدست آید.


آنچه که پس از جدا سازی اورانیوم ??? باقی میماند به نام اورانیوم خالی یا فقیر شده شناخته میشود که اساسا از اورانیوم ??? تشکیل یافته است. اورانیوم خالی فلز بسیار سنگینی است که اندکی خاصیت رادیو اکتیویته دارد و از آن برای ساخت گلوله های توپ ضد زره پوش و اجزای برخی جنگ افزار های دیگر از جمله منعکس کننده نوترونی در بمب اتمی استفاده میشود.


یک شیوه دیگر غنی سازی روشی موسوم به دیفیوژن یا روش انتشاری است.


دراین روش گاز هگزافلوئورید اورانیوم به داخل ستونهایی که جدار آنها از اجسام متخلخل تشکیل شده دمیده میشود. سوراخهای موجود در جسم متخلخل باید قدری از قطر مولکول هگزافلوئورید اورانیوم بزرگتر باشد.


در نتیجه این کار مولکولهای سبکتر حاوی اورانیوم ??? با سرعت بیشتری در این ستونها منتشر شده و تفکیک میشوند. این روش غنی سازی نیز باید مانند روش سانتریفوژ بارها و باره تکرار شود.

راکتور هسته ای

راکتور هسته ای وسیله ایست که در آن فرایند شکافت هسته ای بصورت کنترل شده انجام میگیرد. انرژی حرارتی بدست آمده از این طریق را می توان برای بخار کردن آب و به گردش درآوردن توربین های بخار ژنراتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار داد.


اورانیوم غنی شده ، معمولا به صورت قرصهائی که سطح مقطعشان به اندازه یک سکه معمولی و ضخامتشان در حدود دو و نیم سانتیمتر است در راکتورها به مصرف میرسند. این قرصها روی هم قرار داده شده و میله هایی را تشکیل میدهند که به میله سوخت موسوم است. میله های سوخت سپس در بسته های چندتائی دسته بندی شده و تحت فشار و در محیطی عایقبندی شده نگهداری میشوند.


در بسیاری از نیروگاهها برای جلوگیری از گرم شدن بسته های سوخت در داخل راکتور، این بسته ها را داخل آب سرد فرو می برند. در نیروگاههای دیگر برای خنک نگه داشتن هسته راکتور ، یعنی جائی که فرایند شکافت هسته ای در آن رخ میدهد ، از فلز مایع (سدیم) یا گاز دی اکسید کربن استفاده می شود.


1- هسته راکتور
2-پمپ خنک کننده
3- میله های سوخت
4- مولد بخار
5- هدایت بخار به داخل توربین مولد برق

 

برای تولید انرژی گرمائی از طریق فرایند شکافت هسته ای ، اورانیومی که در هسته راکتور قرار داده میشود باید از جرم بحرانی بیشتر (فوق بحرانی) باشد. یعنی اورانیوم مورد استفاده باید به حدی غنی شده باشد که امکان آغاز یک واکنش زنجیره ای مداوم وجود داشته باشد.


برای تنظیم و کنترل فرایند شکافت هسته ای در یک راکتور از میله های کنترلی که معمولا از جنس کادمیوم است استفاده میشود. این میله ها با جذب نوترونهای آزاد در داخل راکتور از تسریع واکنشهای زنجیره ای جلوگیری میکند. زیرا با کاهش تعداد نوترونها ، تعداد واکنشهای زنجیره ای نیز کاهش میابد.


حدودا ??? نیروگاه هسته ای در سرتاسر جهان فعال هستند که تقریبا ?? درصد کل برق مصرفی در جهان را تامین میکنند. از جمله کاربردهای دیگر راکتورهای هسته ای، تولید نیروی محرکه لازم برای جابجایی ناوها و زیردریایی های اتمی است.

                                                       

باز فراوری


برای بازیافت اورانیوم از سوخت هسته ای مصرف شده در راکتور از عملیات شیمیایی موسوم به بازفراوری استفاده میشود. در این عملیات، ابتدا پوسته فلزی میله های سوخت مصرف شده را جدا میسازند و سپس آنها را در داخل اسید نیتریک داغ حل میکنند. 
 در نتیجه این عملیات، ?% پلوتونیوم ، ?% مواد زائد به شدت رادیو اکتیو و ??% اورانیوم بدست می آید که دوباره میتوان آنرا در راکتور به مصرف رساند.


راکتورهای نظامی این کار را بطور بسیار موثرتری انجام میدهند. راکتور و تاسیسات باز فراوری مورد نیاز برای تولید پلوتونیوم را میتوان بطور پنهانی در داخل ساختمانهای معمولی جاسازی کرد. به همین دلیل، تولید پلوتونیوم به این طریق، برای هر کشوری که بخواهد بطور مخفیانه تسلیحات اتمی تولید کند گزینه جذابی خواهد بود.


بمب پلوتونیومی

استفاده از پلوتونیوم به جای اورانیوم در ساخت بمب اتمی مزایای بسیاری دارد. تنها چهار کیلوگرم پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی با قدرت انفجار ?? کیلو تن کافی است. در عین حال با تاسیسات بازفراوری نسبتا کوچکی میتوان چیزی حدود ?? کیلوگرم پلوتونیوم در سال تولید کرد.


 بمب پلوتونیومی
 
1- منبع یا مولد نوترونی
2- هسته پلوتونیومی
3- پوسته منعکس کننده (بریلیوم)
4- ماده منفجره پرقدرت
5- چاشنی انفجاری


 کلاهک هسته ای شامل گوی پلوتونیومی است که اطراف آنرا پوسته ای موسوم به منعکس کننده نوترونی فرا گرفته است. این پوسته که معمولا از ترکیب بریلیوم و پلونیوم ساخته میشود، نوترونهای آزادی را که از فرایند شکافت هسته ای به بیرون میگریزند، به داخل این فرایند بازمی تاباند.

استفاده از منعکس کننده نوترونی عملا جرم بحرانی را کاهش میدهد و باعث میشود که برای ایجاد واکنش زنجیره ای مداوم به پلوتونیوم کمتری نیاز باشد.


برای کشور یا گروه تروریستی که بخواهد بمب اتمی بسازد، تولید پلوتونیوم با کمک راکتورهای هسته ای غیر نظامی از تهیه اورانیوم غنی شده آسانتر خواهد بود. کارشناسان معتقدند که دانش و فناوری لازم برای طراحی و ساخت یک بمب پلوتونیومی ابتدائی، از دانش و فنآوری که حمله کنندگان با گاز اعصاب به شبکه متروی توکیو در سال ???? در اختیار داشتند پیشرفته تر نیست.


چنین بمب پلوتونیومی میتواند با قدرتی معادل ??? تن تی ان تی منفجر شود، یعنی ?? مرتبه قویتر از قدرتمندترین بمبگزاری تروریستی که تا کنون در جهان رخ داده است.


                                                           

بمب اورانیومی


هدف طراحان بمبهای اتمی ایجاد یک جرم فوق بحرانی ( از اورانیوم یا پلوتونیوم) است که بتواند طی یک واکنش زنجیره ای مداوم و کنترل نشده، مقادیر متنابهی انرژی حرارتی آزاد کند.


یکی از ساده ترین شیوه های ساخت بمب اتمی استفاده از طرحی موسوم به "تفنگی" است که در آن گلوله کوچکی از اورانیوم که از جرم بحرانی کمتر بوده به سمت جرم بزرگتری از اورانیوم شلیک میشود بگونه ای که در اثر برخورد این دو قطعه، جرم کلی فوق بحرانی شده و باعث آغاز واکنش زنجیره ای و انفجار هسته ای میشود.


کل این فرایند در کسر کوچکی از ثانیه رخ میدهد.


جهت تولید سوخت مورد نیاز بمب اتمی، هگزا فلوئورید اورانیوم غنی شده را ابتدا به اکسید اورانیوم و سپس به شمش فلزی اورانیوم تبدیل میکنند. انجام این کار از طریق فرایندهای شیمیائی و مهندسی نسبتا ساده ای امکان پذیر است.


                         


قدرت انفجار یک بمب اتمی معمولی حداکثر ?? کیلو تن است، اما با کمک روش خاصی که متکی بر مهار خصوصیات جوش یا گداز هسته ای است میتوان قدرت بمب را افزایش داد.


در فرایند گداز هسته ای ، هسته های ایزوتوپهای هیدروژن به یکدیگر جوش خورده و هسته اتم هلیوم را ایجاد میکنند. این فرایند هنگامی رخ میدهد که هسته های اتمهای هیدروژن در معرض گرما و فشار شدید قرار بگیرند. انفجار بمب اتمی گرما و فشار شدید مورد نیاز برای آغاز این فرایند را فراهم میکند.

طی فرایند گداز هسته ای نوترونهای بیشتری رها میشوند که با تغذیه واکنش زنجیره ای، انفجار شدیدتری را بدنبال می آورند. اینگونه بمبهای اتمی تقویت شده به بمبهای هیدروژنی یا بمبهای اتمی حرارتی موسومند.


موضوعات مرتبط: فیزیک دوره دبیرستان
[ سه شنبه 23 دی1393 ] [ 18:23 ] [ برنا ]


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ دوشنبه 22 دی1393 ] [ 20:23 ] [ برنا ]
ازسالی از مائده عزیز:

لبخند بزن دوست من ....

بسیاری از مردم كتاب "شاهزاده كوچولو " اثر "اگزوپری" (آنتوان دو سنت‌اگزوپری) را می شناسند. اما شاید همه ندانند كه او خلبان جنگی بود و با نازیها جنگید و كشته شد. قبل از شروع جنگ جهانی دوم اگزوپری در اسپانیا با دیكتاتوری فرانكو می جنگید. او تجربه های حیرت آور خود را در مجموعه ای به نام لبخند گردآوری كرده است. در یكی از خاطراتش می نویسد كه او را اسیر كردند و به زندان انداختند او كه از روی رفتارهای خشونت آمیز نگهبانان حدس زده بود كه روز بعد اعدامش خواهند كرد مینویسد :"مطمئن بودم كه مرا اعدام خواهند كرد به همین دلیل بشدت نگران بودم. جیبهایم را گشتم تا شاید سیگاری پیدا كنم كه از زیر دست آنها كه حسابی لباسهایم را گشته بودند در رفته باشد یكی پیدا كردم و با دست های لرزان آن را به لبهایم گذاشتم ولی كبریت نداشتم. از میان نرده ها به زندانبانم نگاه كردم. او حتی نگاهی هم به من نینداخت درست مانند یك مجسمه آنجا ایستاده بود. فریاد زدم "هی رفیق كبریت داری؟" به من نگاه كرد شانه هایش را بالا انداخت و به طرفم آمد. نزدیك تر كه آمد و كبریتش را روشن كرد بی اختیار نگاهش به نگاه من دوخته شد.
    لبخند زدم و نمی دانم چرا؟ شاید از شدت اضطراب، شاید به خاطر این كه خیلی به او نزدیك بودم و نمی توانستم لبخند نزنم. در هر حال لبخند زدم و انگار نوری فاصله بین دلهای ما را پر كرد. میدانستم كه او به هیچ وجه چنین چیزی را نمیخواهد ولی گرمای لبخند من از میله ها گذشت و به او رسید و روی لبهای او هم لبخند شكفت. سیگارم را روشن كرد ولی نرفت و همانجا ایستاد و مستقیم در چشمهایم نگاه كرد و لبخند زد من حالا با علم به اینكه او نه یك نگهبان زندان كه یك انسان است به او لبخند زدم. نگاه او حال و هوای دیگری پیدا كرده بود ...
    پرسید: "بچه داری؟" با دستهای لرزان كیف پولم را بیرون آوردم و عكس اعضای خانواده ام را به او نشان دادم و گفتم :" اره ایناهاش" او هم عكس بچه هایش را به من نشان داد و درباره نقشه ها و آرزوهایی كه برای آنها داشت برایم صحبت كرد. اشك به چشمهایم هجوم آورد. گفتم كه می ترسم دیگر هرگز خانواده ام را نبینم. دیگر نبینم كه بچه هایم چطور بزرگ می شوند. چشم های او هم پر از اشك شدند. ناگهان بی آنكه كه حرفی بزند قفل در سلول مرا باز كرد و مرا بیرون برد. بعد هم مرا بیرون زندان و جاده پشتی آن كه به شهر منتهی می شد هدایت كرد! نزدیك شهر كه رسیدیم تنهایم گذاشت و برگشت بی آنكه كلمه ای حرف بزند!

    یك لبخند زندگی مرا نجات داد!
    بله لبخند بدون برنامه ریزی؛ بدون حسابگری؛ لبخندی طبیعی زیباترین پل ارتباطی آدم هاست.
    ما لایه هایی را برای حفاظت از خود می سازیم. لایه مدارج علمی و مدارك دانشگاهی، لایه موقعیت شغلی و این كه دوست داریم ما را آنگونه ببینند كه نیستیم.
    زیر همه این لایه ها من حقیقی و ارزشمند نهفته است. من ترسی ندارم از این كه آن را روح بنامم من ایمان دارم كه روح های انسان ها است كه با یكدیگر ارتباط برقرار می كنند و این روح ها با یكدیگر هیچ خصومتی ندارد. متاسفانه روح ما در زیر لایه هایی ساخته و پرداخته خود ما كه در ساخته شدنشان دقت هولناكی هم به خرج می دهیم ما از یكدیگر جدا می سازند و بین ما فاصله هایی را پدید می آورند و سبب تنهایی و انزوایی ما می شوند.
    داستان اگزوپری داستان لحظه جادویی پیوند دو روح است که آدمی به هنگام عاشق شدن و نگاه كردن به یك نوزاد این پیوند روحانی را احساس می كند. وقتی كودكی را می بینیم چرا لبخند می زنیم؟ چون انسان را پیش روی خود می بینیم كه هیچ یك از لایه هایی را كه نام بردیم روی من طبیعی خود نكشیده است و با همه وجود خود و بی هیچ شائبه ای به ما لبخند می زند و آن روح كودكانه درون ماست كه در واقع به لبخند او پاسخ می دهد.

    بقول ویکتورهوگو که می گوید:
    لبخند کوتاهترین فاصله بین دو نفر است و نزدیک ترین راه برای تسخیر دلها!

[ یکشنبه 21 دی1393 ] [ 11:58 ] [ برنا ]
تجربه های آموزشی من

همه ی مشکلات آموزش وپرورش ایران یک طرف ومشکلات مدارس خاص و تیزهوشان هم یک طرف،

زمانی که هنوز سابقه تدریسم کم بود ودر مناطق محروم تر خدمت می کردم وضعیت نا به سامان ودر هم برهم دانش آموزان مناطق طوری بود که من واقعا متأسف می شدم .

هنگامی که در سالهای بعد در مناطق مناسب تر شهر مشغول به کار شدم واقعا فکر می کردم که وضعیت آموزش و اخلاقی این دانش آموزان باید خیلی بهتر باشد امادر کمال تأسف دیدم که چندان فرقی نمی کند......

امروزه بعد از بیست سال تدریس با توجه به اینکه در محیطی پیشرفته تر زندگی می کنیم مشکلات و مسائل آموزشی واخلاقی تازه بیشتر هم شده است 

اما آنچه واقعیت قضیه است این است که در گذشته آرامش بیشتری داشتیم هم ما دبیران در کار تدریس  وهم دانش آموزان  در کار یادگیری .

با آنکه من فی نفسه معتقدم در کل روند آموزش و پرورش ما اشکالاتی  زیادی وجود دارد اما واقعا این مدارس خاص وتیزهوشان نیز مشکلات مازاد آن دارند،

از یک طرف واقعا بهترین وبا پشتکار ترین دانش آموزان در یک جا جمع شده اند از طرف دیگر دریغ از اندکی کار کردن روی استعداد فرد به فرد آنان .

زمانی من وقتی با علاقه و شوق مسائل فیزیکی را برای دانش آموزانم در مدارس عادی تدریس می کردم با انبوهی از دانش آموزان روبروبودم که واکنشی از اشتیاق برای دانستن در آنها نمی دیدم با خودم فکر می کردم جای من حتما در میان دانش آموزان تیزهوش است که تشنه آموختن هستند  وعشق دانستن دارند .

واز آنجا که من شخصاعاشق تدریس مفاهیم فیزیکی هستم و لذت یاددادن ویادگرفتن را بصورت کاربردی حس می کنم واقعا فکر می کردم در مدارس خاص حتما با گروهی دانش آموز روبرو هستم که تنها دغدغه آنها آموختن است وبس ،متأسفانه اکنون پس از چند سال تدریس در مدارس خاص نه تنها با اینچنین دانش آموزانی روبرو نیستم بلکه  وضعیت این مدارس بر روند تدریس مفهومی من هم اثر گذاشته  و آنقدر با عجله وسریع مرا از روی عناوین ومفاهیم عبور می دهند که لذت یاددادن و آموختن رادر من کور کرده است ،البته دانش آموزان این مدارس گناهی ندارند بلکه این الگوی نادرست این مدارس است که بر همه کادر ودبیران ودانش آموزان تحمیل می شود ،از نظر من هر موضوع علمی و مبحث کتاب باید طوری در این مدارس مطرح شود که کاربرد ونزدیکی آن در زندگی همه احساس شود و لذت بودن و آموختن ان را درک کنند،

اما وقتی این همه اضطراب امتحانی وجود دارد این همه فشار ارزیابی از طرف اداره آموزش وپرورش و کادر مدرسه و خانواده ها واطرافیان وجود دارد طبیعی است که دانش آموزان همیشه در حال مرور مطالب ویادگیری مسائلی هستند که 90در صد به صورت دانشی تمرین وتکرار می شود وحتی فرصت یک لحظه فکر کردن به جنبه کاربردی آن مسئله هارا هم ندارند ، انگار در این مدارس یک مسابقه دو همیشگی از اول سال تحصیلی در حال اجراءاست  ،برای رسیدن به کنکوری که چند سال بعد انتظار آنها را می کشد و مجبورند برای رسیدن به آن از همه چیز بگذرند،

اینجااضطراب دانش آموزان به دبیران منتقل می شود ودبیر را مجبور می کند اوهم به سراغ حل مسئله های پی در پی برود وبا سرعت از همه چیز عبور کند ،مسئله پشت مسئله اضطراب دانش آموزان به کادر دفتری هم منتقل می شود وکلا اینجا همه وهمه برای رسیدن به موفقیت استرس دارند در حالی که در همان لحظه هم نسبت به همسالان خود در موفقیت هستند وآن را البته نمی بینند،

گاهی اوقات وقتی روی مفاهیم تأکید بیشتری می کنم نگاه بی حوصله دانش آموزان انگیزه را از من می گیرد و هنگامی که با سرعت مسئله پشت مسئله حل میکنم نگاه تشویق دانش آموزان را دارم و اینچنین است که من هم تحت تأثیر جو به همان دبیری تبدیل می شوم که یادگیری دانشی را  عرضه می کند،

البته دانش آموزان من در مدرسه تیزهوشان چون از پایه با خود من فیزیک را آموخته اند بیشتر از دانش آموزان کلاسهای دیگر مفهوم نگر هستند اما این مسئله تنها یک جنبه از واقعیات در این مدارس خاص کشور من است گاهی اوقات باخود فکر می کنم اصلا این نام خاص که گذاشته اند یعنی چه وچطور بستر را برای رفع معضلات و مشکلات ان اماده نکرده اند

عدم هماهنگی در دانش آموزان از لحاظ سطح هوش در بعضی کلاسها دبیر را دچار سر در گمی می کند که خدایا در چه سطحی باید تدریس  کنم،

 این آزمون های مختلف چنان عرصه را بر دانش آموز ودبیر تنگ کرده است که دبیران اکثرا فرصت ندارندبه دانش آموزان سطح پایین تر بیشتر رسیدگی کنند از طرفی وقتی دانش آموزان نمره پایین می گیرند( بیشتر بدلیل بی انگیزگی و فشار که بعد از یک سال پس از ورود اکثر دانش آموزان با روبرو هستند  )دبیر زیر سوال می رود چون همه فکر می کنند دانش آموزان که تیز هوش هستند حتما تویه دبیر تیز هوش نیستی که نتوانسته ای آموزش درستی بدهی و غالبا در این مدارس قبل از اینکه توانمندی دبیر ثابت شود انجا را ترک می کند ورود وخروج دبیران هم در این مدارس خودش معضلی است برای حیثیت دبیران ..........

این کتاب های کمک آموزشی هم خودش حکایت معضل بزرگ دیگری است من نمی دانم اگر این مراکز نشر و وموسسات  به اصطلاح آموزشی تصمیم گیرنده مطالب یادداده شده به دانش آموزان در هر مقطع سنی هستند  پس آموزش وپروش ایران چرا از قافله عقب است و بلد نبوده مطالب بیشتری در کتاب های درسی بگنجاند و این موسسات این قدر قشنگ مسابقه گذاشته اند برای یاد دادن بیشتر به دانش آموزان ومن دبیر که مجری اموزش کتابهای انان شده ام چرا نمی روم با انها قرارداد امضاء کنم. چون ما شده ایم مجریان بی مزد ومواجب انها .

...............خلاصه ابنکه من نمی دانم از کجای این بنای کج ساختار آموزش و پرورش ایران باید داد سخن برانم از مشکلات مادبیران با کادر اداری و بخشنامه های بی فایده و وقت گیر آنها ویا از نظام ناقص آموزشی یا انبوه مفاهیم علمی ..گنجانده شده در کتابهاب درسی و کمک آموزشی ..یا از فشار انضباطی کادر مدرسه ها و تکالیفی که مثل یک دانش آموز همیشه باید به آنهانحویل وهیم تا سند مقبولیتمان باشد .یا از برخورد غیر مودبانه اکثر دانش آموزان به دلیل عوض شدن فضای اخلاقی جامعه  و پر توقع بودن دانش آموزان در مدارس خاص (الیته این نظر شخصی من نیست ولی نظر اکثر همکاران من هست)ووو.......

و به امید آینده ای بهترو درست که توسط دانش آموزان این مرز و بوم در آینده ای نزدیک بنا شود مخصوصا به دست توانمند همین دانش آموزان تیزهوش ......

.....

 


موضوعات مرتبط: دلنوشته های من
[ شنبه 20 دی1393 ] [ 21:31 ] [ برنا ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اين وبلاگ جهت ارتباط با دوستان وهمكاران محترم پيرامون علوم تجربی و مطالب علمي روز همچنین مراجعه وارتباط با دانش آموزان ايجاد شده است اميدوارم مورد استفاده واقع شود.
برنا دبیر فیزیک و علوم تجربی
امکانات وب


 ابزار پرش به بالا
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک